Vyjeté koleje

26.05.2016 17:06

Před budovou gymnázia v Ledči nad Sázavou se objevily před časem dopravní značky POZOR! VYJETÉ KOLEJE doplněné šipkou ukazující vpravo do ulice Koželská, kde po výjezdu z Husova náměstí pokračuje část dlážděné komunikace II/130. Původně byla tato komunikace v ulici Koželská dlážděná až k autobusové zastávce na Pláckách a později byla ještě za totality přímo na ní položena asfaltová vrstva a při velké rekonstrukci této krajské komunikace v letech 2004-2005 byl jak původní asfaltový povrch, tak i kostky pod ním odstraněny a nahrazeny živičným povrchem. Tehdy v roce 2004 jsme dojednali na Kraji a s ředitelem Krajské správy a údržby silnic, aby alespoň ve spodní části ulice od Husova náměstí k Husovu sboru byla dlažba zachována a obnovena. Pro KSÚS to sice tehdy znamenalo vyšší náklady, pokud si dobře pamatuji, tak asi o 400 tisíc korun, ale nakonec na náš požadavek přistoupili a dlažbu v této části ulice Koželská po sejmutí a po provedení kanalizace a zhutnění podkladu vrátili zpět a spodní úsek komunikace zadláždili s tím, že do podkladních částí vozovky nevložili stejnou stabilizační betonovou vrstvu, jako tomu bylo na Husově náměstí, které bylo rekonstruováno v rámci jiné velké investiční akce Kraje společně s mostem v letech 2003-2005. 

 To je zřejmě příčina, proč po 11-ti letech spodní úsek v ulici Koželské nevydržel každodenní zátěž těžkou nákladní dopravou. Ta byla navíc v červnu roku 2014 enormně zvýšena nákladními vozidly navážejícími 7500 tun zeminy a stavebního odpadu z rekonstrukce dálnice D1 z Kačerova na Rašovec, stejně jako nákladními vozidly dřevařských firem, které v předchozích letech při likvidaci lesních kalamit projížděly městem s obdobnou frekvencí a zatížením. -sv-

—————

Zpět