V pondělí zasedá ZM

12.08.2017 11:18

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou se v pondělí 14.8.2017 schází ke svému letošnímu 7. zasedání. Na programu je včetně procedurárních záležitostí pouze 11 bodů, mezi nimi jsou stěžejními tyto úkony:

4) rozpočtová opatření

5) uzavření SoD na akci "Spolkový dům Habrek"

6) zveřejnění záměru prodeje vily č.p. 82 na Mizerově

7) prodej budovy č.p. 46 v Hrnčířích

8) smlouva o zřízení věcného břemene v ul. Nádražní

Z podkladových materiálů, která jsou veřejnosti k dispozici zde, lze vyčíst:

ad 4) je navrženo zvýšení příjmů o 1,3 mil. Kč, z čehož daňové příjmy činí 0,86 mil. Kč. Do výdajů je navrženo zařadit dalších 225 tis. Kč na opravu ZS, 265 tis. Kč na opravy LS, 269,5 tis. Kč na vytvoření rezervy pro platy DPS, 480 tis. Kč na kapličky v Souboři a Obrvani, 185 tis. Kč na opravy majetku města (stará Habrecká), 121 tisíc. Kč na 2 ks parkovacích automatů do ul. Nádražní a další drobnější výdaje - viz podkladové materiály ZM. (ZS = zimní stadion, LS = letní stadion, DPS = dům s pečovatelskou službou, ZM = zastupitelstvo města, Kč = korun českých).

ad 5) z výběrového řízení na dodavatele stavby "Spolkového domu Habrek" vyšla jako vítěz společnost ATOS, s.r.o. s nabídkovou cenou ve výši 7 929 820,00 Kč + 21% DPH a zárukou za dílo jako celek v délce 99 měsíců. Jak bude Spolkový dům vypadat a k čemu bude sloužit se pokusím vypátrat, popřípadě odposlechnout při on-line přenosu ze zasedání ZM.

ad 6) Město se již delší dobu snaží nabídnout k prodeji vilu na Mizerově č.p.82. Zatím obdrželo pouze jednu nabídku, která je nižší než cena obvyklá, proto se ZM bude rozhodovat o znovuzveřejnění záměru prodeje vč. zveřejnění ceny obvyklé a vyhrazení možnosti nepřijmout nabídku žádnou.

ad 7) V tomto bodě je uvedena Žádost o koupi budovy čp. 46, ul. Hrnčíře. Je nutno poznamenat, že se z pohledu Města jedná o prodej budovy, kterou doposud využívaly Technické služby, a to včetně pozemku, po kterém dosud vedla jediná přístupová cesta do skladovacího areálu Technických služeb a také na odstavné parkoviště za Billou. Jak je uvedeno v Nálezu ing. Lukšíčka a v přiloženém zaměřovacím plánku, neměl by být pozemek patřící k budově prodáván celý, ale pouze zastavěná plocha + plocha o šířce 1 m kolem domu. Tím by přístupová cesta na nově vyměřeném pozemku p.č. 2867 zůstala zachována. 

ad 8) Jedná se o věcné břemeno na plynové zařízení společnosti RWE GasNet, které bylo přeloženo při realizaci akce "Rozšíření místní komunikace v ul. Nádražní" v roce 2015.

Musím se přiznat, že od konce roku 2010, kdy byly Ledečské noviny od svého XIX. ročníku přejmenovány na Ledečský zpravodaj, do kterého se začaly vkládat Vaňkovy oranžové pamflety, až na malé výjimky tento měsíčník nečtu, a tak mi informace o Spolkovém domě v Habreku či využití lokality kolem domu čp. 46 v Hrnčířích mohly uniknout. Pokud tedy byly zveřejněny, zkuste si je někde vyhledat. Já budu pozorně sledovat jednání ZM, dozvím-li se o tom něco, dám po jednání ZM zase vědět. Pokud se nic nedozvím a vás to taky zajímá, můžete se zeptat přímo na radnici. V bodě 9 jsou totiž na programu Dotazy a připomínky občanů.  :-)   -sv-

—————

Zpět