Uzavírka pokračuje

26.10.2017 00:26

K 31. říjnu 2017 měla skončit úplná uzavírka komunikace II/150 v úseku od Koželužny za viadukt. V pondělí 24.10.2017 v 9:47:12 se však na oficiálních stránkách Města Ledeč nad Sázavou objevilo toto sdělení:

Prodloužení úplné uzavírky - rozšíření komunikace pod viaduktem
V souvislosti s pracemi, probíhajícími na rozšíření komunikace č. II/150 pod viaduktem ve směru na Světlou nad Sázavou, bychom chtěli informovat o prodloužení dopravního omezení – úplné uzavírce v tomto místě a to do 18. 11. 2017.
 
Objízdná trasa pro vozidla do 3,5 tuny a autobusy náhradní autobusové dopravy je navržena obousměrně takto: 
z Ledče nad Sázavou po silnici č. II/150 až po křižovatku se silnicí č. III/01832 dál po ní přes Ostrov a Pavlov až do Opatovic po křižovatku se silnicí č. III/34731 dál po ní přes Vlkanov ve směru Číhošť až po křižovatku se silnicí č. II/130, zde vlevo po ní přes Hradec až do Ledče nad Sázavou.
Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 tuny je navržena obousměrně takto:
z Ledče nad Sázavou po silnici č. II/150 až do Světlé nad Sázavou po křižovatku se silnicí č. II/347, dál po ní přes Josefodol, Kunemil, Bačkov a ž před Habry po křižovatku se silnicí č. II/346, dál po ní ve směru na Leštinu u Světlé přes Štěpánov až po křižovatku ve Leštině u Světlé se silnicí č. II/130 zde vlevo a dál po ní přes Kynice a Hradec. 
Nutno dodat, že investorem akce je Krajská správa a údržba silnic Kraje Vysočina, dodavavatelem STRABAG, a.s. a prodloužení termínu uzavírky povolil odbor dopravy MěÚ Světlá n.S. viz zde. Tedy tato "akce II/150 - Ledeč n.S. - zkapacitnění komunikace" neprobíhá v režii ledečské radnice. To by byla špatná režie! -sv- 

 

—————

Zpět