Urážet se nemá II

29.12.2017 00:29

Včera jsem se věnoval přestupku bývalého starosty Vaňka. Dnes přichází na řadu Radim Doležal. 

Radima znám od mala. Učil jsem ho chytat ryby, poznávat přírodu, hrát šachy a znám ho v podstatě jako své boty, které mi spravoval jeho děda do doby, než jsem se ještě před sametem s Doležaly rozkmotřil. Radim je po svém tátovi dosti prchlivý, zbrklý a nevyrovnaný, tak není divu, že se dal unést včera zmiňovaným článkem KONEC LEDEČSKÉHO MOTOKROSU?, který nechal okamžitě po jeho publikování na www.amk.ledecns.cz sdílet na svém FB profilu, kde se pak rozproudila nehezká diskuse jemu rovných a podobných. Hemžilo se to tam již 28.4.2016 samými: "Čuráky!, Dementy!, Zmrdy ..." (mám to zdokumentováno). Samozřejmě se mě to dotklo, hlavně od něho. Šachy mu tenkrát vůbec nešly, za pět let se nedokázal naučit, jak se táhne s koněm. Jak se nadává na FB, to mu jde dobře. A já mu to tenkrát s chápavým úsměvem toleroval. :-)

Počátkem května 2016 jsem podal na Okresní státní zastupitelství ve smyslu § 158 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu trestní oznámení pro okolnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin pomluvy podle § 184 odst. 2 trestního zákona, a to na tyto osoby:

Mgr. Petr Vaněk a prap. Radim Doležal

Protože Radim Doležal byl již tehdy příslušníkem Policie ČR, začala se případem nejprve zabývat Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Jihlava. Ta došla k závěru, že se nejedná o trestný čin, ale o přestupek, v případě Radima o kázeňský přestupek. Svoje zjištění odeslala GIBS na Policii ČR Krajské ředitelství Středočeského kraje (PČR KŘ SČK) a na Městský úřad do Ledče nad Sázavou. Tam jsem pak já podal žádost o projednání přestupku a na PČR KŘ PČK napsal dotaz, jak byl kárný přestupek Radima vyřešen.

Odpovědí mi bylo předvolání na projednání kázeňského přestupku na 25.1.2017 na policejní ředitelství do Zbraslavi. Výsledek jednání popsala PČR KŘ SČK takto:

Vyrozumnění o odložení

PČR KŘ SČK Vám tímto sděluje, že řízení o jednání mající znaky kázeňského přestupku, přestupku proti občanskému soužití dle ustanovení zákona o přestupcích, ze kterého byl obviněný prap. Radim Doležal bylo zastaveno s přihlédnutím k ustanovení zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Zastavení předcházelo uzavření smíru mezi navrhovatelem panem Kuchtiakem a obviněným prapor. Doležalem před služebním funkcionářem KŘP SČK. 

Ano, bylo mi tehdy Radima líto, protože vím, že byl pod Vaňkovým vlivem, a přistoupil jsem na smír, přestože Radim tam vyskakoval jak čertík a vykřikoval: "Kuchtaik jen lže, lže a lže!" než ho právnička a služební funkcionář přesvědčili, že by měl raději smír přijmout.

On však asi nepochopil, o co se v jeho případě jedná a co pro něho smír znamená, jako kdysi nedokázal pochopit, jak se táhne s koněm, a podal na mě, smír - nesmír, trestní oznámení, že jsem ho pomluvil a poškodil v jeho služebním poměru. Policie ČR oznámení posoudila s tím, že se nejedná o trestný čin a předala případ ledečské Komisi pro projednání přestupku a ta shledala, že se nejednalo o přestupek. 

Podíval jsem se do zákona 361/2003 Sb o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a zjistil, že Radimovi nejen, že hrozilo po dobu projednávání kázeňského přestupku postavení mimo služební poměr, ale také jsem se utvrdil ve svém laickém názoru, že se má chovat a jednat i v době mimo službu tak, aby svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru, jak je uvedeno v § 45 odst. 1 písm. i) v základních povinnostech příslušníka.

Nebyl jsem to já, ale Radim sám a jeho jednání na Facebooku, co ho ohrožuje v jeho setrvání ve služebním poměru!!!

Promyslím si ještě, jak s tímto zjištěním nyní naložím. 

Urážet se nemá, má se pomáhat a chránit. Karel Kuchtiak   

PŘEJI VŠEM ZNÁMÝM A PŘÁTELŮM VŠE DOBRÉ V NOVÉM ROCE :-)

—————

Zpět