Upozorňovat nestačí!

03.08.2016 07:56

Na oficiálních stránkách Města Ledeč nad Sázavou se objevilo 28.7.2016 toto upozornění:

Odbor výstavby a životního prostředí upozorňuje majitele řadových garáží na sídlištích, že dle ust. § 126 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) lze stavbu užívat jen k účelu vymezeném v kolaudačním rozhodnutí, oznámení o užívání stavby či kolaudačním souhlasu. Užíváním stavby  v rozporu s kolaudačním rozhodnutím či jiným opatřením stavebního úřadu se fyzická osoba dopouští přestupku, za který lze podle ust. § 178  odst. 3 stavebního zákona uložit pokutu do výše 500 000 Kč. 

Předpokládám, že toto ustanovení se netýká jen řadových garáží, ale všech staveb i rekultivovaných skládek a terénních úprav a že by se tedy mělo měřit a vyhrožovat všem stejným metrem!

Parkování na sídlišti v Ledči se na našem webu před dvěma lety věnoval stejnojmenný článek Parkování na sídlišti. Žádnou garáž, skládku ani terénní úpravy nevlastním, ale jsem přesvědčen, že problém s nedostatkem parkovacích míst by šel řešit vhodnou úpravou dopravního značení a rozšířením parkovišť. Upozorňovat nestačí! -sv-

To rozum nebere!?

 

—————

Zpět