Thorwaldsons v Janovicích

10.09.2016 21:13

Minulý týden 3.9.2016 se konaly v Červených Janovicích na místním fotbalovém hřišti Dožínky, na jejichž průběh se můžete podívat zde

V rámci této akce proběhlo i šermířské vystoupení v režii Sdružení historického šermu Thorwaldsons z Ledče nad Sázavou. Šermíři a jejich přátelé zde bivakovali po tři dny a noci. Kromě veřejného vystoupení zde oslavili i 40. narozeniny svého velitele Jana a při večerním posezení a promítání si rádi zavzpomínali na společné akce z dávných počátků 21.století. 

Na akci nesměla chybět ani malá bojovnice Kira, která vyzbrojena ocelovou helmou, dřevěným mečem, štítem a svým úsměvem neohroženě vyrážela do boje, kosila vystrašené nepřátele a bavila přihlížející diváky. -sv-

Společné foto šermířů na hřišti v Červených Janovicích. Místní Novákovic všichni čtyři.  

 Sdružení historického šermu Thorwaldsons z Ledče n. S. s přáteli. Vpravo dole Kira. 

 Veliteli Jane, braň se! Divoký Štěpán útočí jak splašený hřebec z matky měst.

  Komentovaný souboj na život a na smrt. Nebojte, jen jako. Občas tam AUVÍÍ také je. 

Nezabíjej mě, malá Kiro, vždyť jsem si ještě nic neužil a ty, jak koukám, taky ne! :-)

Večerní posezení a společné vzpomínání na minulé akce. Na všechny však nedošlo. :-)

—————

Zpět