Teď se diví jako diví

22.09.2015 06:56

1) Rok a půl manželé Janouškovi upozorňovali na neskutečný šlendrián kolem ledečské Cyklostezky. Nejprve psali starostovi, pak zastupitelům, dále hejtmanovi, republikovým špičkám ČSSD a nakonec Státnímu zastupitelství. Kdo jim odpověděl? Hejtman, zastupitelé Drápela, Tůma, Vrba, Vrbka, Státní zastupitelství a pak Policie ČR. Dokumenty o tom můžete nalézt na tomto webu v sekci Cyklostezka - Janouškovi. Po roce a půl se začal případem zabývat až na popud starosty města kontrolní výbor zastupitelstva, a ten po tříměsíčním bádání potvrdil, že se při akci Cyklostezka schvalovaly dokumenty, které nikdy ledečskému zastupitelstvu předloženy nebyly, to je u investiční akce Cyklostezka projektová dokumentace, u dotace smlouva s SFDI, u výjímek řádné povolení, u dodatků k SoD dodatky. Ti samí lidé, kteří to tenkrát schvalovali, nadšeně podporovali a slepě kryli, jsou nyní přímo zděšeni a vyzývají k podání trestního oznámení na neznámého pachatele, 

přestože TEN je všem dobře znám. Ale to není vše.

2) Pár minut před veřejným projednáváním zprávy kontrolního výboru, kterou měli všichni zastupitelé k dispozici v elektronické podobě již několik dní před jednáním zastupitelstva, se šest z nich z bývalého duhového bratrstva kočičí pracky rozhodlo podpořit kandidaturu Mgr. Vaňka do finančního výboru!!! Dalších sedm mělo rozum a zdrželo se nebo bylo proti. Zvolen tedy nebyl. ČSSD má navrhnout jiného kandidáta. Počty členů kontrolního a finančního výboru byly proto zvýšeny z pěti na sedm. Musí být liché, jako bylo liché to udivení, co tu někteří jedinci téměř už rok po uplynutí doby temna předvádí :-)

To rozum nebere!?                                                                                          -sv-  

—————

Zpět