Ta sice slaví

28.09.2016 11:44

Sklářská huť v Tasicích slaví v tyto dny výročí 220 let od svého založení. Zajímavý článek o této technické památce přinesl včerejší Havlíčkobrodský deník zde. Autora článku Filipa Brože po sklářské huti provázela Ledečačka Marie Milichovská. Ta sice slaví, ale o tasické historii taky něco ví.. :-)

Ke sklárně v Tasicích se vážou moje tři rozličné vzpomínky z dob nedávných, o které se s vámi podělím.

Ta první se se týká návštěvy představitelů ledečské radnice před rokem 2004, které jsem se zúčastnil jako řadový ledečský zastupitel a měl možnost vidět ještě tasickou sklárnu v provozu. Dokonce tam na place foukal můj kamarád a spoluhráč z fotbalu Honza Kudrna. Tehdy sklárnu vlastnil pražský podnikatel, jehož jméno, narozdíl od Honzy, jsem již zapomněl (možná něco jako Moidl), a měl s hutí velké záměry, které bohužel nevyšly. Pamatuji si však na krásné okenní vitráže, které tam tehdy nechal umístit a chtěl také vyrábět.

Podruhé jsem sklárnu v Tasicích navštívil již jako starosta města, a to pouhých pár dní po mém návratu z nemocnice a tři týdny po infarktu. Ledečské noviny č. 5/2008 o této návštěvě přinesly informaci tehdejšího místostarosty, který akci v mé nepřítomnosti připravil a pak také na titulní straně LN bez chyb a na něho s nebývalou výřečností uvedl:

Poslanci ČSSD a bývalí ministři Petr Zgarba a Vítězslav Jandák navštívili v pátek 18.4.2008 naše město. Na Husovo náměstí, kde je přivítal starosta a místostarosta města, dorazili krátce po 10. hodině dopoledne a po kávě v restauraci Central navštívili v doprovodu vedení města sklárnu v Tasících. Zde si prohlédli s průvodcovským slovem Marie Milichovské a za asistence starosty obce Bělá Pavla Lhoťana opuštěnou sklárnu a slíbili pomoc při záchraně této kulturní a technické památky. Poslanec Jandák v nedávné minulosti naše město navštívil a již jednu pomoc sklárnám v Tasících zorganizoval, nyní po obhlídce celého areálu v tom hodlá pokračovat. Poslanec Zgarba, který je naším častým hostem, pro změnu dopomohl obci Bělá k novému kulturnímu domu, kde našly sídlo i obecní úřad a knihovna. Po návratu z Tasic následoval oběd v restauraci Central, kterého se též zúčastnili nový vedoucí odboru samosprávy ing. Jan Cepa a zastupitel města a organizátor kulturních akcí ve městě ing. Jan Drápela. Během oběda byla totiž na programu řeč právě o kulturním dění ve městě a o stavu městských památek.

Odpoledne bylo na programu setkání poslanců s radou města a beseda s občany. Při setkání s radou města poslanec Jandák přislíbil pomoc se zajištěním oprav vnějšího pláště hradních budov, a aby nezůstalo jen u slibů, přímo z radnice zavolal ministru kultury Jehličkoví, který ledečský hrad v nedávné minulosti též navštívil, a požádal ho přímo o pomoc. Více jak hodinová diskuse s občany probíhala v obřadní síni městského úřadu. Ledečské občany zajímaly otázky o tvorbě zákonů, vymahatelnosti práva, privatizaci nemocnic a dění v poslanecké sněmovně. Výřečnost a mediální zdatnost obou protagonistů občany zaujala a mnohdy i pobavila. Besedu moderoval starosta města Stanislav Vrba, který po třítýdenním pobytu v nemocnici se navrátil zpět na radnici, a několik občanů ho přišlo osobně pozdravit. Pánové Zgarba a Jandák patří mezi ty poslance, kteří našemu městu pomáhají, proto je rádi u nás v Ledči vždy přivítáme. Řadu let je znám osobně a na jejich slovo bylo vždy spolehnutí.   Jaroslav Doležal, místostarosta

No a do třetice si vzpomínám na projednávání nabídky na odkoupení areálu sklárny Tasice od soukromého vlastníka L.P., kterou předsedající prosincového zasedání zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou v roce 2011 nedoporučil přijmout s odůvodněním, že jednu památku – hrad už Ledeč má, a ta jí stačí!! Což zakončil svým oblíbeným: "Tolik za mě a za město!" I když na sociálních sítích se však prý v tu dobu kasal, jak se snaží sklárnu zachránit! :-) Kdoví, co se za tím tehdy ještě skrývalo, zda stranické, soukromé anebo již evropské zájmy? :-)

Tak dnes po sousedsku popřejme sklářské huti Tasice, kterou máme kousek za humny, do dalších let více porozumnění od těch, kdo o ní budou zase někdy rozhodovat. 

Tolik za mě a za web LNS. :-) -sv-

Články o tasické sklárně z roku 2010, 2013 a 2016 lze nalézt na iDnes zde

Havlíčkobrodský deník o víkendu Tasice také navštívil \ píše o oslavách zde

Za tou skleněnou mříží jsou papaláši a já s nimi. Autentické foto z Tasic z 18.4.2008.

—————

Zpět