Tajemná a krásná

22.01.2018 00:22
O tajemné a krásné Boženě Němcové jsem nedávno a naposledy slyšel při sledování hry České nebe v podání divadla Járy Cimrmana:
 
Komenský: V každém případě by to měla být žena. Karle Havlíčku, co ty soudíš o Boženě Němcové?
Havlíček: Němcová? Nejlepší volba.
Hus: To myslíš vážně, bratře Karle? Víš, jaké dopisy posílala svým milencům?
Havlíček: To nevím.
Hus: Tak to by sis početl! A to už byla vdaná!
Tak jsem po těch dopisech místo Karla Havlíčka zapátral sám, početl si a objevil toto:
Jan Helcelet, lékař, přírodovědec, novinář, revolucionář a politik, Brno, kolem roku 1850
 
Milá Boženo,
ptáš-li se, co se nyní týká nás dvou, nuž, jak to mám vyřknouti, nemaje to ještě sám u sebe jasné? Předně, dle mínění mého, nepotřebuješ se za onu noc styděti, neboť i já ji nelituju. Jen, prosím tě, nezažehnávejme toho malého okřídlence hned věrností!
Štěstí lásky snad již samo sebou jest okamžité. Ani já, ani ty nejsme tak nevázaní, že bychom v tom snad navěky výmezně zalíbení nacházeli. Nechejme si to na svátky. Až nás zase příhodná doba svede, hodlám tě zase s dobrým svědomím zulíbati, jak v onu slavíkovou noc. Do té doby co bychom si marně smlouvami a úmlavami tu trochu poesie života v prózu překládali. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
Božena Němcová, česká spisovatelka, vdaná matka čtyř dětí
 
Neboj se, 
já si umínila psát zcela střízlivě a doufám, že nebudeš mít nic k mému listu k namítání. Nebude v nim žádných iluzí ani červánkových září, jak si onehdy se vyjádřil. 
Snad se bojíš, že chci s Tebou zavést jakýs sentimentální román, ne? Bůh mě chraň! Když se s Tebou pomazlím, stává se to jednou za čtvrt léta, je to mnoho? A ještě v listu? Což myslíš, že já jsem vždy libná? A přece bych  někdy ráda v tom chrámu Venušiném obětovala. Ó, velmi někdy toužím a všecku sílu sebrat musím, abych se přemohla. Ale to víš, člověkem být a člověcký cit ukázat, nazývá svět hříchem, i když si to tělo přeje a k životu úplnému to náleží. Možná ale mám se snad kompromitovat? To by mi ještě více nadali! 
Já si jen loňského roku trochu zauličníkovala  a dost jsem zkusila od jedovatých hub.  A pak, já neznám ani jednoho muže, kterému bych si troufla říci: "Popřej mi rozkošné chvíle v tvém náručí."  Každý by mi řekl: "Jdi, hříšná Magdaléno!" 
Já myslím, že bys i Ty za zlé to pokládal mně i každé ženě, jak tedy jiný? A konečně, co je do všeho, kde není jakási harmonie neb zalíbení vespolné? To několikeré setkání se s Tebou jsou sladké melodie, které člověk putuje světem tu a onde zaslechne a které se mu tak do mysle vryjou s veškerou svou lahodností, že ho po celý život provází. 
Mladá jsouc, tropila jsem hříčky. V hrdém nerozumu odmítala jsem mnohé šlechetné srdce, ale nyní je mi toho líto. Já vidím nyní, že přeci jen nejkrásnější a bez ušlechtělého srdce aneb citu, že nespasí ani rozum, učennost, krása, ani což jiného. Omámit může to vše. I mne ty vlastnosti u mnohých omámily, ale netrvalo to dlouho a nezůstalo po tom v srdci ani památky. Ale, kdy i srdce mě zajalo, tu zůstala i stálá památka. A tak u Tebe. 
Spal moje listy, ano a vzpomeň přitom na Tvou B.N.
Ta korespondence mě zaujala jak svoji otevřeností, tak i jako téma věčného souboje mužského a ženského světa. A tak jsem pátral dál, až jsem objevil blog Josefa Hejny, který do toho světa vnáší trochu drsné jasno v seriálu Krásná a tajemná. Tam se dozvíte, že se Božena narodila zřejmě před 200 lety a zřejmě taky ne jako Panklová.
Čím je žena krásnější, tím musí být upřimnější, neboť jen její upřímnost dovede napravit to, co způsobila její krása. 
BN
 
Poslechl, přečetl, sestavil, sepsal a nestačil se přitom taky divit. -sv-
 

—————

Zpět