Svatojánská noc

23.06.2016 17:25

Svatojánská noc je nocí z 23. na 24. června. Je to prý tajemná noc, je plná kouzel a mystéria spjatého s letním slunovratem, kdy se noc začíná prodlužovat na úkor dne. Lidé prý tuto noc  mohou vstoupit do kontaktu s nadpřirozenými silami.

Oslavy letního slunovratu vycházejí z keltských tradic, následně přejatých i Slovany.  Dnem slunovratu ztrácí slunce svou moc, ale jeho životodárná síla a moc jsou ještě potřeba k dozrání a sklizni úrody a všech k obživě potřebných plodin, i k dostatečnému vzrůstu a vykrmení domácích zvířat. Lidé se proto snažili ubývajícímu slunci nějak pomoci; proto zapalovali ohně s nadějí,  že teplo a světlo ohněm vydávané slunce přijme a posílí tak vlastní síly. 

O tom, že se slunovrat slavil po celém světě, máme krásný důkaz v díle anglického dramatika Williama Shakespeara, který atmosféře tohoto svátku zasvětil svůj Sen noci svatojánské.

Půvabně o svatojánské noci vypráví také Jan Karafiát ve své knize Broučci:

Bylo svatého Jana. Všude samý kvítek a konečně se Brouček dočkal. Všichni měli radost, že dnes poletí poprvé svítit. Ale tatínek měl trochu strach, jestli bude poslušný. Tak tedy, Broučku, poletíme. ……

Nejen Brouček, ale i naše slavná fotbalová reprezentace potichu a poslušně přiletěla speciálem domů, s nadpřirozenými silami se však v minulých týdnech nepotkala, snad se dočkáme lepších časů až po reorganizaci Policie :-)

Tak Zdař Bůh všici!  -sv-

 

—————

Zpět