Mostek strhli

11.04.2017 09:59

Cesta z Vrbice do Smrdova-Sázavky je nádherná. Jsou na ní místa, která mají cosi do sebe, jakési kouzlo s čarovnou mocí uzdravení unaveného pocestného. Zvláště místo je u kapliček, v blízkosti březového háje. V těch místech byl do nedávné doby i mostek přes říčku Sázavku. Právě tam je říčka i dosti široká a protéká hned jakousi úžlabinou. Mostek už byl dlouhé roky ve špatném stavu. Již před několika lety tam byl zákaz vjezdu těžkých motorových a nákladních vozidel. Plynula léta, stav mostku se pochopitelně zhoršil. Závory, výstražné tabule i policejní pásky byly vždy záhy neukázněnými řidiči odstraněny a zákaz vjezdu nerespektován. Už také delší dobu, jak jsem jen letmo zaslechl, byly vedeny konzultace o jeho opravě..... Asi bezvýsledně. Stav mostku byl pro vjezd vozidel nebezpečný. 

V minulých dnech, snad obec Sázavka, nechala mostek strhnout. A je po starostech! Už se nikdo nepropadne.Zůstala tam jen na jedné straně obrovská hromada sutě..... a propast nad řekou. Nedobrou perspektivu mají i samotné kapličky, z nichž jedna je přímo u mostku, druhá jen kousek dál. I ty by vyžadovaly urychlenou opravu! Už kdysi, na počátku 90. let, byly vyloupeny. Jen jedna socha se podařila zachránit......
Mostek není. Takže  i pro pěšího není možné nyní dostat se suchou nohou do Smrdova-Sázavky. Dnes by se žáčkové z Vrbice do školy ve Smrdově-Sázavce už nedostali ........ 

 

František Nápravník, Vrbice

 

—————

Zpět