Střecha před dokončením

15.08.2017 09:30

Jako na zavolanou mi před deseti minutami přišly na mail dnešní fotografie zimního stadionu v Ledči nad Sázavou, na jehož střeše, jak je vidět, stále pokračují práce na výměně střešního pláště, které měly být původně dokončeny ode dneška za tři dny. Termín dokončení 18.8.2017 se po včerejším schválení dodatku smlouvy o dílo posouvá na 15.9.2017. Zahájení zimní sezony tím ale ohroženo nebude. Práce uvnitř objektu budou ukončeny včas. 

Z přiložené fotografie je patrno, že se opravdu jedná o střešní plášť složený z několika vrstev. Jsou vidět dvě vrstvy izolace, žlutá tepelná izolace, pod nimi jsou nosné plechy a nad nimi svrchní krytina. Město v pozici investora nakonec přistoupilo na návrh dodavatele a projektanta a nechalo na střechu instalovat silnější trapézové plechy o tloušťce 0,75 mm místo původně uvažovaných 0,55 mm. To samozřejmě vyvolalo vyšší náklady v hodnotě 120 tisíc Kč, které společně s posunem termínu řešilo včera ZM schválením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo. Do střešní konstrukce také musely být doplněny další podélné vaznice z důvodů zvýšeného zatížení od střešního pláště. Únosnější střešní plášť byl zvolen z důvodu bezpečnosti při zatížení sněhem a při jeho odklízení.  

Opraveny také musely být nátěry ocelových nosníků, vyměněny budou protipožární dveře z chodby na střídačky (35 tisíc Kč), ventilky u chladících kompresorů (40 tisíc Kč) a nově atraktivněji natřena betonová plocha pod ledem (20 tisíc Kč). 

Tyto informace zazněly na včerejším zasedání zastupitelstva města včetně ujištění, že se začne mrazit a bruslit včas. -sv-

 

  Foto: Štěpánka  Odesláno z iPhonu 15.08.2017 09:20

 

—————

Zpět