Stalo se před 10 lety

27.03.2016 11:39

Povodeň 2006

Dnes je tomu přesně 10 let, kdy Ledeč nad Sázavou postihla největší povodeň novodobé historie, t.j. od roku 1947. V pondělí 27. března 2006 v 10:30 hodin vyhlášením stavu bdělosti začala a až 8.4.2006 v 12:22 hodin mohl být teprve tento stav zrušen. Mezi tím prošly městem dvě povodňové vlny 221 cm a 212 cm, jejichž porovnání v 36-ti hodinovém průběhu je graficky znázorněno na přiloženém grafu. Příčinou povodně bylo masivní tání sněhu podél celého toku Sázavy a co tehdy voda vše zaplavila, popsala MF Dnes takto:

30.3.2006 MF DNES - Vysočina -  Je krátce před čtvrteční půl třetí ráno. Automatická sonda umístěná pod mostem v Ledči nad Sázavou hlásí stav vody 221 centimetrů. To je zhruba o šedesát centimetrů více, než při loňské katastrofální povodni! Řeka je na úrovni padesátileté vody. Pod vodou je Heroldovo a Tyršovo nábřeží, celá řada domů a areálů firem, hladina řeky sahá až na Husovo náměstí. V ulicích jsou hasiči a pracovníci technických služeb. Snaží se doplnit zhruba tisícovku pytlů s pískem o další zábrany.

Do podrobné Zprávy o povodni 2006, ze které čerpám, zařadil tehdejší starosta města i e-mailovou korespondenci s hejtmanem Kraje Vysočina, ve které je zachycena vypjatost povodňové situace koncem března 2006. V ostatních krajích tehdy krizový stav vyhlásili. Časem jsme si to pak vysvětlili, vrtulník s ministrem nakonec na plochu na ČSAD nedosedl, spěchal do Znojma, vše jsme museli tedy zvládnout sami, a tak dnes korespondenci zveřejňuji už bez dalších komentářů. -sv-

----------------------------------------------------------------------------------------------

Sent: Thursday, March 30, 2006 00:22 AM

Subject: Povodeň v Ledči

Dobrý večer, pane hejtmane,

místní povodňová komise hodnotí současný stav povodně v Ledči n.S. Vzhledem k tomu, že řeka Sázava zaplavila celé centrum města, došlo k uzavření komunikací, voda v 23:55 vystoupala na 219 cm, což je 59 cm nad hranicí III. povodňového stupně, zvažujeme, zda není možno v tomto extrémním případě vyhlásit krizový stav. Vaši lidé (Maslák, ing. Zadina, Šach) právě opouštějí Ledeč n.S. Zítra k nám přilétá ministr vnitra Bublan, s náměstek Štěpánem, náměstkem MŽP Labounkem a náměstkem MZ Punčochářem. Zvažte, pane hejtmane, zda v případě Ledče nepřistoupit k vyhlášení krizového stavu.

S pozdravem  starosta města 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Sent: Thursday, March 30, 2006 00:33 AM

Subject: RE: Povodeň v Ledči

K vyhlášení krizového stavu nebo přesněji stavu nebezpečí mohu přistoupit, pokud umíme nadevší pochybnost prokázat, že nelze nápravy dosáhnout činností správních úřadů nebo složek IZS.

To znamená, ptám se, zda v tento okamžik máte v Ledči neodkladnou potřebu - nutnost podniknout opatření, jejichž realizaci Vám normální stav neumožňuje (rychlá realizace nějaké stavby nebo naopak demolice) nebo jinou potřebu, kterou lze realizovat právě jen při vyhlášení krizového stavu.

Samotný fakt, že je ohroženo zdraví, životy, majetek a životní prostředí bez splnění přechozího pro vyhlášení krizového stavu - stavu nebezpečí nestačí (příkladem je Znojmo, které evakuuje tisíce obyvatel a stav nebezpečí není vyhlášen). Děkuji za vaši rychlou odpověď.

Jinak se před i po zasedání povodňové komise (začíná zasedat v 8.00 - kromě monitorování, které je nepřetržité) ještě telefonicky domluvíme a pokud se ukáže jakákoliv potřeba, přijedu se podívat.

Kdyby bylo něco nutného, pište a volejte ihned - mobil vůbec nevypínám. Děkuji za zprávu a přeji pevné nervy a hodně síly.

Miloš Vystrčil

----------------------------------------------------------------------------------------------

Sent: Thursday, March 30, 2006 5:27 AM

Subject: RE: Povodeň v Ledči

Dobré ráno, pane hejtmane,

stav v Ledči se nyní k ránu mírně stabilizoval, hladina poklesla o 3 cm na 217 cm, zaplaveno je však navíc ústí Olešenského potoka, uzavřena doprava na Světlou, Kozlov, Sechov. Řada objektů podél Sázavy je zaplavena. Narušena je autobusová doprava lidí do práce a dětí do škol. Nejsou ohroženy lidské životy, ani stavby, nemuseli jsme provádět evakuace. Na krizový stav jsem myslel pro případ snadnějších odstraňování následků povodně, které půjdou do desítek milionů. Policie, hasiči a naše technické služby jsou v ulicích přes noc. Děkuji za rychlou reakci, hrozím se rána a nového přívalu vody. Jsem na nohou třetí noc, od 0.30 do 4:30 jsem si již musel odpočinout, proto se ozývám až nyní.

S pozdravem  starosta města 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Sent: Thursday, March 30, 2006 7:11 AM

Subject: RE: Povodeň v Ledči

Myslím, že tomu všemu dobře rozumím, s možností náhrad od státu v případě vyhlášení stavu nebezpečí máte pravdu, ale právě proto si to vláda tak hlídá - o něčem podobném jsme již přemýšleli včera i v případě zaplavení židovského městečka v Třebíči - po důkladné analýze v povodňové komisi + naši právníci jsme bohužel nebyli schopni najít něco, čemu by nebylo možné čelit činností správních úřadů nebo složek IZS. U Vás je to stejné.

Protože vyhlášení stavu nebezpečí musí schválit vláda, která toto naplnění zákona důsledně kontroluje (jde o peníze), tak jsem stav nebezpečí nevyhlásil.

Věřte, že i tady pracujeme se slušným nasazením a myslím, že mám poměrně slušný přehled, co se kde děje.

Jsem docela rozpačitý, z vrtulníkových návštěv MV ČR, zvláště když se o nich musím dozvědět od vás nebo mi jejich možnost v podstatě neoficiálně naznačují další.

Pokud by ale pan ministr Bublan přivezl nějaké peníze nebo jinou pomoc, zaplať pán bůh zato.

Jinak znovu opakuji, pokud budete mít pocit, že něco můžeme z úrovně krajské povodňové komise udělat nebo nějak pomoci - určitě se ozvěte - na mobilu jsem pořád. Pokud mi to vyjde, přijedu se i podívat, ale na druhé straně, protože jsem u Vás na povodních byl, tak vím, že to pravděpodobně zvládáte, a tudíž jezdím jinam.

Hodně síly, zdraví a jestli to půjde, dopřejte si i alespoň chvíli odpočinku.

V úctě   Miloš Vystrčil

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ve Zprávě o povodni 2006 je také dále uvedeno:

31.3.2006 v 10:40 hodin návštěva hejtmana Kraje Vysočina Miloše Vystrčila

01.4.2006 v 19:30 hodin návštěva ministra vnitra Františka Bublana

2.3.    Určení n-leté vody

Výškopis pochůzné plochy lávky byl v roce 2003 stanoven na 351,64 m.n.m.

Dle fotografie pořízené 1.4.2006 v 9:42 za stavu hladiny řeky Sázavy 205 cm dosahovala hladina řeky pod ledečskou lávku až k samotné lávce (viz foto níže)! 

Při své kulminaci dosahovala hladina řeky Sázavy výšky 221 cm, což odpovídá výškopisu pochůzné plochy lávky.  Jsou-li údaje uvedené v bodech 2.1., 2.2. a 2.3. směrodatné, dosáhla řeka Sázava dne 30.3. a 1.4.2006 hranice stoleté vody H100 , která v tomto profilu činila 351,3 m.n.m.                 

Foto, grafy a stanovení n-leté vody  -sv-

—————

Zpět