Správní řízení s ročním odkladem

19.10.2014 21:12

Brzy tomu bude už rok, co Město Ledeč nad Sázavou nechalo na účelové komunikaci do Sluneční zátoky umístit nové dopravní značky C9a a C9b, které povolují veřejný přístup na tuto komunikaci pouze chodcům a cyklistům. Takovéto omezení přístupu na veřejnou komunikaci však Město řádně neprojednalo!

Po roce byl proto Městský úřad Ledeč nad Sázavou donucen zahájit správní řízení, jak to vyžaduje zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. Účastníky řízení budou všichni majitelé a uživatelé přilehlých nemovitostí vč. manželů Janouškových a dotčených orgánů. Účastníci řízení mohou tak nyní, po roce, uplatnit svoje námitky.  

Jak asi toto řízení dopadne?

Proč se nikdo majitelů a uživatelů přilehlých nemovitostí nezeptal dříve, před zahájením akce?

 

To rozum nebere !?

                                                                                     -sv-

—————

Zpět