Spor o Stvořidla

16.03.2018 00:16
aneb Asfalt versus Divočina
Vybudování asfaltové cyklostezky po břehu Sázavy skrz Stvořidla dostalo povážlivou trhlinu. Podle ekologického posudku je toto propojení Světlé a Ledče neslučitelné s přírodní rezervací. Vybudování stezky prosazuje radnice ve Světlé, která nechala průzkum zpracovat. Zdro: iDnes
Stanovisko Ateliéru projektování inženýrských staveb
Zpracovatel závěrečné zprávy biologického průzkumu vidí možnost umístění stezky pro pěší a cyklisty v oblasti přírodní rezervace Stvořidla jako neslučitelnou se záměry ochrany přírody a krajiny. V průzkumu je dále uvedeno, že pokud mají být dodrženy požadované parametry cyklostezky na povrch nebo příčný a podélný sklon trasy, nelze najít technické řešení bez významnějšího konfliktu s chráněnými zájmy v tomto území.
 
Stanovisko skupiny Za Stvořidla a jejich divočinu
Zachováme Stvořidla stvořená přírodou divoká, tajemná a dostupná všem, kteří jsou ochotní za objevením jejich krásy obětovat trochu pohodlí? Nebo necháme Stvořidla odhalit a obětujeme pohodlí a zvědavosti část krásy, kterou už lidé nikdy nedovedou vrátit zpět?
Jsme přesvědčeni, že tento záměr by vedl k nenávratnému poškození chráněné lokality, jejíž význam daleko přesahuje území obou měst. Stvořidla představují jediné a poslední čtyři kilometry řeky Sázavy, které si zachovaly divoký ráz. Jsou zřejmě nejhezčím úsekem řeky. Stavba cyklostezky by vyžadovala výrazný zásah do tváře celého území. Bylo by nutné přesunout často velké balvany, které proud řeky Sázavy uložil před staletími. Jaký význam by mělo "zpřístupnění" něčeho, co se právě budováním těchto přístupů z velké části nenávratně poškodí?
 
Stanovisko světelského starosty
Stvořidla jsou vzácným a cenným územím. Propojit cyklostezkou dvě města na řece Sázavě, která mají mimo jiné hrad a zámek, však považujeme za veřejně prospěšnější.
K aktivitám skupiny Za Stvořidla a jejich divočinu: Vnímám to jako názor jednoho člověka. Druhý člověk, třeba já, má zase názor úplně opačný. Přál bych si a doufám, že jsou to lidé z našeho regionu, a ne někdo, kdo přijede na Stvořidla třikrát za život.
 
Postoj obce Trpišovice
v jejichž katastru Stvořidla leží. „Naše zastupitelstvo ani zdejší občané asfaltové cyklostezce příliš nakloněni nejsou. Zpevněnou cestu ano, ale vůči asfaltu máme výhrady," konstatovala starostka Trpišovic Marie Širajchová. „Ideální se nám jeví dřevěné lávky přes kořeny a kameny," dodala.
 
Vzkaz mluvčí Kraje Vysočina
I kompetence krajské samosprávy mají své limity. Kraj Vysočina v této lokalitě nevlastní žádné pozemky a vedení měst Ledeč nad Sázavou i Světlá nad Sázavou není hejtmanovi nijak podřízeno. Hejtman Běhounek nicméně přislíbil, že situaci prověří.
 
Názor redaktora iDnes
Definitivně shozen ze stolu však projekt zatím není. Závěry biologického průzkumu budou sloužit pouze jako jeden z podkladových materiálů pro další řízení. Byť to možná bude ten nejpodstatnější text.
Celý článek včetné dalších souvisejících na iDnes si můžete přečíst zde.  -sv-
Záměrem Světlé a Ledče n.S. je vést tudy po břehu Sázavy asfaltovou cyklostezku!!!! To se také můžete dočíst v mediích. Ach, Bože, nedopusť!
 

—————

Zpět