Slouží vám 23 let

08.09.2016 00:07

Ještě jednou se vratíme k projednávaným bodům z pondělního zasedání ledečského zastupitelstva města. Vyhledal jsem pro vás článek z Ledečských novin č. 2/1994, kde na titulní straně podává informaci Jiří Lukšíček z odboru výstavby MÚ o novém přístupu do Horní Ledče. Z článku vyplývá, že ocelové konstrukce ramp a schodišť vedoucí z Pivovarské ulice do Horní Ledče byly vybudovány na konci roku 1993, tj. před 23 lety a po tu dobu na ně neustále působil zub času v podobě koroze.  

Nový přístup do Horní Ledče

Ještě v nedávné minulosti byl prakticky jediný přístup do části města Horní Ledeč přes hradní nádvoří. Není to přístup právě ideální, zejména v zimním období nebo v noci, nehledě na to, že, pokud dojde na rekonstrukci hradu, bude tato cesta dlouhodobě a podle budoucího využití hradu možná i trvale uzavřena. Koncem loňského roku se situace změnila. Do užívání byla totiž veřejnosti předána první část nových chodníků, lépe řečeno soustavy schodišť, vedoucí z údolí Olešanského potoka zpod železničního viaduktu, podél trati a tenisových kurtů k prodejně v Horní Ledči. Stavba to není v žádném případě jednoduchá. Vedle schodiště bylo nutné v terénu, kde převýšení je téměř 40 metrů a omezený prostor, udělat i soustavu ramp použitelných pro dětské kočárky. Stavbu provedla v poměrně krátké době 4 měsíců ledečská firma EVOS - HYDRO. Na jaře letošního roku nás čeká pokračování, kdy by měly být upraveny i přístupy k železniční zastávce Horní Ledeč, jak z Horní Ledče, tak i z Heroldova nábřeží. Celkové náklady stavby představují částku zhruba 1,2 mil. Kč, kterou uvolnilo městské zastupitelstvo. Jiří Lukšíček Odbor výstavby MÚ 

V dubnu 2007 jsem pak v Informačním servisu Ledečských novin č.4/2007 o schodišti ke hradu napsal toto:

Dokončena oprava schodiště ke hradu 

Opravu schodiště od viaduktu z Pivovarské ulice ke hradu dokončili v měsíci březnu pracovníci Technických služeb. Poškozené schodišťové stupně nahradili novými, vyrovnali propadlou dlažbu a odstranili náletové rostliny. Za pomoci pracovní čety nezaměstnaných zajistíme následně obnovu nátěrů ocelových konstrukcí, ramp a zábradlí tak, aby tato komunikace vybudovaná v letech 1994 nejen prokoukla, ale mohla též dále sloužit obyvatelům Horní Ledče a návštěvníkům ledečského hradu.

A již v srpnu 2007 se v Informačním servisu Ledečských novin č. 8/2007 objevilo pokračování. 

Ocelové rampy se dočkaly nátěrů 
Ocelové rampy na přístupové cestě z Pivovarské ulice do Horní Ledče se po 13-ti letech od jejich vybudování dočkaly nového nátěru. Zasloužili se o to pracovníci najati z úřadu práce v rámci veřejně prospěšných prací. Nelehká a nepříjemná práce na zrezivělé konstrukci se neobešla bez zranění, ale konečným výsledkem je očištěná, základem a vrchním nátěrem natřená ocelová konstrukce přístupových ramp pro pěší. Nové nátěry se tak během roku objevily téměř na všech ocelových konstrukcích ve městě. Nutno poznamenat, že se tak stalo v podstatě za cenu barev a štětců! 
Tedy již v roce 2007, tj. 13 let po instalaci ramp a schodišť, jsme na ocelové konstrukci bojovali s korozí a museli provádět sanační práce. Voda, sníh a mráz a možná taky posypová sůl vykonaly své. U havlíčkobrodské nemocnice museli nedávno snad po kratší době a ze stejných důvodů vyměnit okolní zámkovou dlažbu na přístupových cestičkách. Ale takový je život. Výfuk vašeho auta taky po 12-ti letech odejde, láska zrezaví a plomba na vašem zubu vypadne. To jen pneumatika kolem pasu stále mohutní. :-) -sv-

—————

Zpět