S čím kdo zachází, tím také schází

28.09.2014 18:09

V minulých dnech se vám, většině občanů Ledče, dostal do rukou zářijový Ledečský zpravodaj. V něm se, kromě informací z našeho města, mají čtenáři možnost seznámit i s kandidáty stran a hnutí, kteří se ucházejí o posty zastupitelů našeho města. Potud se jedná o standardní Ledečský zpravodaj, který se před námi objevuje v této podobě před každými komunálními volbami.

Výjimku však v tomto vydání tvoří vložený oranžový dvoulist, jehož autorem je starosta města a který je nazván „Fakta ohledně hysterie kolem Ledečské cyklostezky“.  Tento článek nejen že je soukromým názorem pana starosty na „historii“ cyklostezky, který nesdílí určitě všichni zastupitelé, ale v nemalé míře se více než vlastní cyklostezce věnuje vztahu pana starosty k bývalému starostovi panu Vrbovi a k panu Janouškovi.  Jelikož pan Vrba byl v minulých obdobích starostou za hnutí SNK, chtěli bychom se i my (bývalí a někteří i současní) členové kandidátky SNK po čtyřech letech neustálých útoků, obviňování, trestních oznámení a žalob k této „problematice“ vyjádřit.

O vztahu současného starosty k jeho předchůdci jste se mohli přesvědčit z řady článků, kterými vás současný starosta jak na internetových stránkách města, tak i v Ledečském zpravodaji „masíroval“ způsobem, za který by se nemusela stydět ani některá bulvární média (O nenávisti, Jak to bylo za pana Vrby atd.).  S radostí sobě vlastní informoval veřejnost i zveřejněním rozsudku krajského soudu, který k nelibosti pana starosty zrušil „dílem“ rozsudek předchozí instance. Proč k nelibosti?  Určitě proto, že tento zrušený díl byl daleko větší, než „díl ponechaný“. Pan Vrba byl uznán vinným z toho, k čemu se on sám přiznal a co učinil s vědomím, že bylo na ZM schváleno, ale nebylo uvedeno ani v záznamu z jednání (tam ostatně nebyla doslovně uvedena žádná firma, které byl prodej ZM schválen), ani v usnesení, kde byly uvedeny (opsány) firmy z podkladů pro jednání ZM. I když se to řadě z vás bude zdát úsměvné, žádný z tehdy přítomných zastupitelů u soudu neuvedl, že si je na 100% jistý, zda této firmě byl či nebyl prodej schválen (možná až na jednu výjimku). Ono se také nebylo co divit, vždyť ne všichni z nás si pamatují, co přesně se dělo na zastupitelstvu před 3-mi lety a záznamové zařízení tehdy nebylo k dispozici.

A protože „nás“ tento rozsudek neuspokojil, hledáme dál, že?  A to by v tom byl čert, abychom něco nenašli, jak bychom bývalého starostu zdiskreditovali. Takže přišla na řadu další žaloba. A to žaloba na navrácení odchodného, které starostovi náleží při odchodu z funkce, pokud tuto neobhájí. Nárok na tuto odměnu není v případě, že proti starostovi je v době skončení mandátu vedeno trestní stíhání, což v tomto případě nebylo (bylo zahájeno až dva roky po ukončení mandátu starosty). Takže tento „proces“ stále běží. On kdyby byl totiž ukončen, tak byste to všichni prostřednictvím městského webu určitě už s patřičně opepřeným komentářem věděli.

A teď konečně další trumf!  Našly se dvě verze nájemních smluv s manžely Janouškovými. Sice z roku 2008, kdy jsme o cyklostezce ještě nic nevěděli, ale týká se to bývalého starosty, takže se to určitě hodí. Opět trestní oznámení, výslechy atd. atd. Bohužel, kdybyste hledali originály těchto smluv, alespoň jeden byste na MěÚ nenašli. Ztratil se. To asi už v roce 2010 pan Vrba začal zametat stopy, jak píše ve svém článku pan starosta současný. On totiž přesně ví, jak vše tenkrát bylo, neboť už v té době byl Ledči n.S. Sice ještě ne v zastupitelstvu, ale informací měl určitě dostatek od svých kolegů.

A závěrem snad jen jedna informace, kterou pan starosta zapomněl ve svém článku, zřejmě kvůli  jeho šíři, uvést. Na Státním zastupitelství v Havlíčkově Brodě bylo konečně podáno trestní oznámení i na něj samotného.                                           

(zdroj: www.proledec.cz).         

—————

Zpět