Rozšíření komunikace

02.09.2017 00:22

Investorem akce je Kraj Vysočina. Oprava silnice přijde na víc než 13 milionů korun.

Zhotovitelem akce je Krajská správa údržby silnic Kraje Vysočina. Ta však na svých stránkách nemá o akci počátkem září zatím žádné informace, proto je čerpám z tisku a městských stránek.

„Projekt se mohl dopracovat až po výstavbě železničního mostu, potom se žádalo o stavební povolení. Nabytí právní moci stavebního povolení se zdrželo, neboť zemřel jeden účastník řízení a muselo se počkat na uplynutí doby převzetí," vysvětlila mluvčí Svatošová. Podle smlouvy má zhotovitel na provedení prací 90 dnů. Podle mluvčí Svatošové se Krajská správa a údržba silnic bude snažit úsek v délce přes 200 metrů opravit co nejdřív. 

„Rozšířeny budou jízdní pruhy, trochu narovnána ostrá zatáčka, zlepšeny budou rozhledové poměry. Zároveň bude vozovka více zahloubena, aby se zvýšila podjezdová výška pod mostem," popsala novou podobu silnice již dříve mluvčí Svatošová.

Zdroj: https://havlickobrodsky.denik.cz/zpravy_region/oprava-silnice-v-ledci-pod-viaduktem-zkomplikuje-ridicum-zivot-20170831.html

Součástí zakázky ovšem bude i odvodnění, výsadba zeleně, instalace značení i bezpečnostních prvků a také rekonstrukce dvou propustků. Práce budou stát zhruba 13,5 milionu korun.

Tolik Havlíčkobrodský deník. K rozsahu akce je třeba dodat, že v původním záměru bylo kromě výše uvedeného i zřízení prostoru širokého min. 1750 mm pro vybudování chodníku v úseku pod mostem po pravé straně komunikace II/150 směrem z města - viz rozmazaný obrázek v příloze pořízený z městského webu zde, kde je možno si obrázek rozkliknout na čitelnější verzi.  -sv-

Zdroj: https://havlickobrodsky.denik.cz/zpravy_region/oprava-silnice-v-ledci-pod-viaduktem-zkomplikuje-ridicum-zivot-20170831.html

Zdroj: https://havlickobrodsky.denik.cz/zpravy_region/oprava-silnice-v-ledci-pod-viaduktem-zkomplikuje-ridicum-zivot-20170831.html

Zdroj: https://havlickobrodsky.denik.cz/zpravy_region/oprava-silnice-v-ledci-pod-viaduktem-zkomplikuje-ridicum-zivot-20170831.html

—————

Zpět