Rozruch na ZUŠ

17.09.2015 17:52

 

Počátkem nového školního roku zřejmě všichni rodiče 19-ti žáků literárně-dramatického oboru (LDO) ledečské Základní umělecké školy (ZUŠ) obdrželi dopis od nové paní ředitelky, v němž bylo uvedeno, že  jejich dítě přestalo být k datu 1.9. 2015 žákem LDO. Na oficiálních stránkách www.zusledec.cz bylo v tu dobu uvedeno, že se LDO pro tento školní rok neotvírá.

To by snad z provozních, ekonomických či jiných vážných důvodů bylo možné, kdyby těch 19 dětí nepřestalo být i nadále žáky ZUŠ!  Školský zákon, prováděcí vyhláška i školní vzdělávací program totiž žáka ze ZUŠ tak jednoduše vyřadit neumožňuje, pokud ano, tak pouze v těchto případech:

a) jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku, nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku,

 b) jestliže byl vyloučen ze školy,

 c) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák,

 d) v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu.

Ani jeden z těchto důvodů však nebyl u 19-ti žáků LDO naplněn. A tak se někteří z rodičů ve snaze zachovat pro děti možnost pokračující tvůrčí realizace, která je těší a na kterou mají podle platných právních norem, jakožto přijatí žáci ZUŠ, nárok, začali bránit. Když neuspěli při osobním jednání, napsali oficiální dopis vedení ZUŠ s výše uvedenými skutečnostmi a nyní už se na úvodní stránce ledečské ZUŠ https://www.zusledec.cz/  od minulého týdne skví nápis:

Výuka LDO je obnovena. Schůzka žáků s p. uč.

Žáčkem je ve středu 16. 9. 2015 ve 14 hodin.

Prostě řečeno: "Když se chce, tak to jde!"                        -sv+šv-   

Divadlo já hraji ráda,

proto chodím do ZUŠky.

Zavolám vždy: Hurá, Tradá,

upaluji na zkoušky.


Umím skoro všechny role,

krále, šaška, princeznu.

Není to jak v naší škole,

zde vždy slova naleznu.


Karkulka jak potká vlka,

který jí pak sežere,

jeskyňky když nesou kluka,

jelen jim ho sebere,

ježibaba topí v peci,

už si bere lopatu,

Jeníček se nedá přeci,

chystá babě odplatu.


Už se těším na jeviště,

hraji kočku v garáži,

Princeznu ? - tu možná příště,

pak vám to všem ukáži! :-)

 

Štěpánka 2005

foto: Google obrázky

 

—————

Zpět