Rok venkovského právníka

31.12.2015 13:05

Nové zastupitelstvo, až na jednoho šepmistra, budeme mu říkat třeba venkovský právník, pracuje tak tvrdě, že výsledky jsou vidět již v průběhu 1. volebního roku. Venkovský právník sice nechodí na každé zastupitelstvo města, ale i tak o sobě dává vždy vědět. Místo sebe pošle dopis, ve kterém neomlouvá svoji absenci, ale pouráží všech 14 kolegů zastupitelů, a to takovým způsobem, že by se mělo zastupitelstvo konat až po 22. hodině. Jeho výživné urážky vždy zastupitelé přejdou s klidem a myslí si své, hosté nevěřícně kroutí hlavami a zastupitelstvo může konečně začít. Vlastně nejinak se chová, i když se dostaví osobně. Po zahájení zastupitelstva, určení zapisovatelky a schválení programu se venkovský právník přihlásí do diskuse. Rozechvělým hlasem všem pohrozí trestním oznámením, avšak zastupitelé nemají čas poslouchat varietní vystoupení zneuznaného politika, tak to nijak nekomentují, protože mají před sebou dost nabytý program, ve kterém se nebudou tahat králíci z klobouku, ale tvrdě pracovat na rozvoji našeho města.

Kolik že se udělalo práce za jediný rok? Větší množství než měl vesnický právník připraveno už po dvakrát ve svém předvolebním plátku, kde však zůstalo pouze u slibů a výkřiků. Jak říká klasik: „slibem nezarmoutíš“.

V roce 2015 se Venkovský Právník i přes jeho četné absence mohl přiučit něco o vedení města, jak se nechá hospodařit bez úvěrů, jak se sliby, které on nikdy nesplnil, přivádějí k životu a jak se jedná s voličem, aniž by ho musel urážet. On se ale NECHCE ničemu přiučit, neboť je přesvědčen, že vše zná a že on by byl ten nejlepší starosta, jenom si toho bohužel nikdo nevšiml. Volič byl naštěstí jiného názoru.

Jasným příkladem jeho nevhodného chování jsou schválnosti při hlasování, když jsou všichni PRO, JÁ musím být PROTI a naopak, ale nikdy ne ku prospěchu věci. I jeho časté a náhlé odchody uprostřed zastupitelstva a se slovy na rtech: "chce se mi zvracet", odchází neznámo kam, tak jako Houdini, jemuž bylo mimo jiné přezdíváno mistr úniku, aby se příště znovu objevil a jako druhořadý herec znovu přehrál svůj obehraný kus na téma svoji jedinečnosti.

Přijďte se na zastupitelstvo podívat - uvidíte 14 zastupitelů, kteří se snaží pracovat a jednoho varietního umělce, který se nestydí v přímém přenosu nazvat zastupitele města idioty a imbecily. Ano, je to ten samý venkovský právník, který po svém zvolení, teď už naštěstí jenom jako zastupitel, skládal přísahu, jejíž součástí je slib svým voličům, že bude rozhodovat vždy pro blaho obce a obyvatel. Obec či město netvoří totiž jenom domy, ulice, silnice nebo inženýrské sítě, ale především lidé voliči, kteří ve shluku domů žijí. Ti jsou nedílnou součástí měst a obcí. Právě pro ně tady jsi, venkovský právníku, a občané voliči jsou zde pro tebe až v okamžiku kdy pro ně něco uděláš, něco, za co si zasloužíš být volen, nikoli nutně zvolen. Pevně věřím tomu, že se naše varietní hvězda přestane ztrapňovat, dělat ostudu sobě i městu a začne pracovat dle slibu, který dal svým voličům.

VESNICKÝM PRÁVNÍKEM SE ON SÁM VEŘEJNĚ NAZÝVÁ NA ZM                      Z brku VS

To rozum nebere!?  Ani na Silvestra!

—————

Zpět