Ročník sem, ročník tam

14.08.2017 00:14

Jak jsem si tak listoval poslední dva dny v archívu Ledečských novin, zjistil jsem, že je v tom "ňáký bordel"! Ledečské noviny byly z mé iniciativy založeny na konci roku 1991, kdy v prosinci vyšlo nulté číslo nultého ročníku. Od ledna 1992 pak začal městský měsíčník Ledečské noviny vycházet pravidelně. Tedy I. ročník zahájil v roce 1992. Následovat by měla následná číselná řada, počítejte se mnou:

I - 1992, II - 1993, III - 1994, IV - 1995, V - 1996, VI - 1997, VII - 1998, VIII - 1999, IX - 2000, X - 2001, XI - 2002, XII - 2003, XIII - 2004, XIV - 2005, XV - 2006, XVI - 2007, XVII - 2008, XVIII - 2009, XIX -2010.

Poslední ročník Ledečských novin měl tedy číslo XIX (slovy: devatenáct). Když se však podíváte do archívu Ledečských novin na www.ledecns.cz, zjistíte, že tato řada končí jinak: 

Jak je to možné!? I na to jsem přišel: Ročník XVIII trval místo 12 měsíců dva roky! :-)

Zde je důkaz:

Naštěstí jsem byl šéfredaktorem LN jen do roku 1994, takže tuto "škodu" městu způsobil někdo jiný! Ale jak půjde napravit, to teda opravdu nevím. Budete si asi muset počkat na volební programy příštích komunálních voleb, které jsou už příští rok. Třeba se tam v bodě 10 zase něco objevného objeví. Hlavně pozor na oranžové pamflety. :-) 

To rozum nebere!? -sv-

A ještě jedna kuriozita: Nový vybarvičkovaný Ledečský zpravodaj vychází od 1.1.2011. Za 7 (slovy: sedm) let se dopracoval k ročníku XXV (slovy: dvacetpět). Jeden jeho ročník ale netrval 7/25, což je 0,28 let, neboť první výtisk LZ 1/2011 opustil rotačky již se startovním číslem XIX. 

To taky rozum nebere!? :-)

  Jedno z posledních vydání původního Ledečského zpravodaje. Ročník není uveden.

—————

Zpět