Reakce Vysočinských nemocnic na volební program ČSSD

28.09.2014 18:11

(převzato z FB Ledec Bez Cenzury)
 

Vážený pane starosto,


chtěla bych se na Vás tímto dopisem obrátit nejen jako jednatelka Vysočinských nemocnic, ale i jako řadový občan kraje Vysočina. Nedávno jsem totiž ve Vašem volebním programu zaznamenala bod, označený číslem sedm, který říká, cituji „Budeme prosazovat, aby Léčebnu dlouhodobě nemocných v Háji provozovalo samo město s důrazem na zajištění dostatečného počtu lůžek pro občany města a regionu.“ Musím říci, že mne tento bod velmi překvapil a upřímně si nejsem úplně jistá, jestli je tato deklarace míněna vážně či jestli je ze strany města vůbec splnitelná.

Jak jistě dobře víte, provozuje v současné době toto zařízení naše společnost, která s městem Ledeč nad Sázavou jedná o možnosti odkupu samotné budovy LDN, ve které jsme prozatím v nájmu. Při našem posledním jednání jste naznačil možnost definitivního odprodeje této budovy naší společnosti, za účelem provozování právě oddělení LDN, kteréžto by se stalo důležitou součástí společenské a sociální vybavenosti nejen Ledče nad Sázavou, ale i celého kraje Vysočina. O to více mne Vaše nové prohlášení mrzí.

Provozovat takové zařízení je složité, ostatně vy sám jste naše služby označil v rámci širokého okolí za zbytné, což oním volebním bodem také zásadně rozporujete. Samozřejmě v dnešní době není neobvyklé změnit názor, ale zásadně otočit stanovisko takovým směrem a za tak krátkou dobu je skutečně na pováženou. Nejsem si úplně jistá, jestli máte Vy nebo Vaši kolegové představu, jak se takové zařízení provozuje, ale musím Vás upozornit na značná finanční, provozní a právní úskalí takového kroku.

Registrace lůžek v těchto zařízeních je stále vedená na naši společnost, stejně jako veškeré další procesy, jako např. smlouvy se zdravotními pojišťovnami či pracovní smlouvy s personálem a jako takové jsou tyto kroky na Vás nepřenosné, leda by se město rozhodlo celou naši společnost koupit. Vyvlastnění již dnes naštěstí není možné, a tak by městu, po vypovězení naší nájemní smlouvy, zbyly 4 holé stěny a obyvatelé by neměli, minimálně do doby vyřízení nezbytných kroků, kam umístit své dlouhodobě nemocné příbuzné. Samozřejmě je možné tento objekt využít i jako domov seniorů, nicméně v takovém případě bude město postaveno před nutnost rozsáhlé rekonstrukce budovy v řádech milionů korun, jelikož jsou potřeby seniorů zcela jiné, než potřeby dlouhodobě nemocných. V každém případě bude město nuceno řešit problematické hospodaření léčebny dlouhodobě nemocných, které mi v hrubém odhadu vychází s měsíční ztrátou 300 000 Kč v neprospěch rozpočtu města. To, že se s tímto výsledkem naše společnost aktuálně nepotýká je dáno hlavně unikátním know-how a dlouhodobě vyladěnými procesy, které, jak víte, Vám naše společnost poskytnout nemůže.

Už delší dobu mám bohužel pocit, že jsou pro Vás Vysočinské nemocnice trnem v oku. Je pro mne zcela nepochopitelné, že se v obecné rovině tvrdí, že neléčíme pacienty z regionu, ale jenom vybrané klienty z hlavního města. Nemocnice není VIP klub, ale zařízení, jehož principy fungování jsou upraveny řadou etických a legislativních nařízení, a proto nemůžeme preferovat jenom určité pacienty. Jenom pro Vaši informaci, v našich zařízeních tvoří 85% klientů právě občané kraje Vysočina. Je vidět, že v tom, abyste na nás pohlížel jako na seriózního partnera, nepomohlo ani výrazné zvýšení nájmu z Vaší strany, a to z 55.000 Kč na 90.000 Kč, na které jsme přistoupili a které Vám pravidelně a včas hradíme a hlavně toto zvýšení vzešlo z naší strany.

Jsem přesvědčená, že tento bod se do Vašeho programu dostal nedopatřením a jeho nešťastná formulace způsobila nepochopení záměru města se službami pro své obyvatele. Jde zcela proti logice věci, aby se město svévolně podílelo na likvidaci jediného zdravotnického zařízení v okolí a zavázalo se k administrativně a manažersky riskantnímu projektu provozování zařízení vlastního. Každá radnice se má primárně starat o bezproblémový chod města a podporu zdravých a prospěšných podnikatelských aktivit, které nejenom, že jsou přínosem pro nemocné občany, ale zároveň dávají i dnes cenná pracovní místa práceschopným obyvatelům kraje Vysočina.

Doufám, že se na tento svůj dotaz dočkám odpovědi a že tento podivně znějící bod uvedete nejenom pro mne na pravou míru.

Děkuji a jsem s pozdravem

Bc. Eva Pešková, MBA
jednatelka společnosti

—————

Zpět