Ranní probuzení

16.09.2016 07:40

Dnes ráno mě probudilo divoké troubení u naší chalupy. Vyšel jsem celý rozespalý a rozcuchaný na zápraží a tam za plotem stál červený traktor s oranžovým fekálním vozem hovnocucem, jak se mu u nás na vsi říká. No konečně! Už na vás čekám, kluci fekální, jak na smilování. Běžel jsem jim rychle otevřít bránku a ukázat, kde máme septik, aby se postarali o jeho obsah. 

Z kabiny traktoru se vysoukal dobře živený nasupený fekálista v oranžovém mundúru a šel si pomalu tanečním krokem po své práci. Vzal krumpáč, trochu nemotorně odstranil poklop septiku a nasoukal do něho fekální hadici, na cisterně posunul červenou páčku a obsah septiku byl za chvilku uvnitř hovnocucové cisterny. Chvíli poté fekální specialista vrátil páčku do původní polohy, hadici a poklop také, nasedl do traktoru a odjel vedle k sousedům. Na dvorku po něm zůstalo trochu smradu a potřísněný trávník. Ale to nic, to časem vysmrádne.

Pozoroval jsem ho ještě chvíli přes plot u sousedů. Práce mu šla sice pomalu, ale vlastně od ruky. Připomnělo mi to známé lidové rčení: "Čím víc se člověk s hovnem maže, tím víc zasmrádá."

Chtěl jsem se přesvědčit, zda je to skutečně on. Se sousedkou krátce pohovořil a nechal ji i něco podpsat. Mně už teď na stará kolena slábne zrak, ale o to lepší mám sluch a hmat. Hmat ten používám u dámských návštěv, jak Krokodýl Dundee, sluch v ostatních případech. Podle hlasu jsem HO poznal. Ano, je to ON. 

Tak se o něj konečně strana a vláda, jak se u nás na vsi říká, postarala a našla mu job, hodný jeho charakteru. Brusel to sice není, ale konečně dělá to, co aspoň trochu zvládá a co mu sedí. Zájmy obce, jako celku, jsou mu teď skutečně saté! -sv-

Psáno po ránu z jedné vody načisto a bez překlepu! A to "saté" bez "r" je úmyslně :-)

Ilustrační foto Google

—————

Zpět