Provizorium končí

15.01.2018 00:15

V pondělí 15.1.2018 po 16. hodině skončí v Perle Posázaví rozpočtové provizorium. Na jednání zastupitelstva města bude předložen a zřejmě i schválen návrh rozpočtu města na rok 2018. Město pak bude moci zahajovat nové investiční akce, poskytovat příspěvky a provádět údržbu a opravy svého majetku, což 15 dní nesmělo! Ani jste to nepoznali a ani to nebolelo, že? 

To v době temna se musel rozpočet na nový rok schvalovat ještě před Vánoci, neboť nejlepší, legendární a ke všem férový místostarosta neměl slovo provizorium rád, nebo mu nerozuměl, anebo ho uráželo. Když nebyl známý výsledek hospodaření za rok právě končící, tak se to vždy kvůli němu muselo nějak odhadnout a pak v lednu rozpočtovou změnou upravit. No nic, proti gustu žádný dišputát, že jo! :-) A pro druhého muže na radnici byly pro změnu zájmy města jako celku expressis verbis svaté!

Přitom ten celkový zůstatek účtů města nyní činí 38.269.341,61 Kč. To se to pak rozpočtuje! Při příjmech 89.765.458,83 Kč si město v roce 2018 může dovolit výdaje 121.314.576,00 Kč a ještě skoro 7 melounů zbude! -sv- 

Na výzvu čtenáře upozorňuji na informaci, která je uvedena i v níže přiložené tabulce. V roce 2017 nebyly vyúčtovány investice za 26 mil. Kč, které přecházejí společně se zůstatkem 38 mil. Kč do roku 2018. Tedy z ušetřených 38 milionů je hned 12. 

—————

Zpět