Projekt „Suché jezy"

06.03.2016 15:02

Přečetli jsme za vás:

Existuje web  Suché jezy , založený zřejmě vodáky, který vede databázi „suchých jezů" a spolupracuje s Českou inspekcí životního prostředí. Ta pak s majiteli jezů bez vody zahajuje správní řízení pro špatné nakládání s povrchovými vodami.

Nakládání s povrchovými vodami upravuje tzv. vodní zákon č. 254/2001 Sb. Definuje i podmínky pro odebírání vody malými vodními elektrárnami (MVE) při zachování zůstatkového průtoku přes jez, který se nazývá Minimální zůstatkový průtok (MZP).

Cíle projektu "Suché jezy":

- Dodržování minimálních zůstatkových průtoků

- Zachování vodáckých tras pro rekreační a sportovní vodáctví

- Rozbor vlivu suchých jezů na ekologii, vodáctví a rybářství

Cílem projektu „Suché jezy" není likvidace MVE, ale dodržování stanovených pravidel tak, aby všichni měli právo na vodu.

Databáze zahrnuje jezy, které:

- nedodržují minimální zůstatkový průtok  a tím porušují zákon

- dodržují MZP i veškeré zákony, ale MZP je obvykle historicky nastaven tak nízko, že není umožněna rekreační ani ekologická funkce řeky

V databázi je uvedeno 35 jezů, mezi nimi i dva ledečské.  -sv-

—————

Zpět