Proč se jim říká kozy

25.05.2018 00:25
Slovo koza existovalo už v praslovanštině. Ve svém základním významu označuje známého rohatého býložravce. Ten sice má i divoké druhy, ale my ho známe především jako domácí zvíře, jež je zdrojem mléka a zejména sýrů. Ty jední milují a někteří je doslova nemohou ani cítit. 
Už stará čeština však toto slovo používala i jinak, než pro přímé označení živočicha. Už tehdy tak existovalo rčení:
Dobře bývá, když jsou vlci syti a kozy celé!
Protože jsme pořád Češi, praktikujeme toto rčení dodnes.
 
Citovat můžeme ještě Jana Husa, který píše:
Však jest Boh kozám království boží nestvořil.
Z toho je vidět, že koza, přes svoji užitečnost, napožívala u starých Čechů velké úcty. Proto k ní připodobňovali dva druhy žen. Jednak ty na odiv zbožné, to je opět obrat, který se dochoval i do našich časů. "O nebeských kozách sánských" ostatně píše i Jaroslav Hašek. 
 
Jako kozy bývaly označovány starší vášnivé ženy. V Richelieuově slovníku ze 16. století tak najdeme alegorii, že:
Mladé kozy rády sůl lízají a staré i s slánkou berou.
Pro své výživové hodnoty se kozí mléko v dřívějších dobách používalo daleko častěji než dnes. Zejména jako náhrada nebo doplněk mléka mateřského. Z toho vznikla slovní spojení, která mezi kozu a mateřský prs v podstatě kladou rovnítko. Uvádí je například Jungmannův slovník v příkladech:
Dítěti dát kozu
nebo naopak 
Trkla ho koza 
tedy "Dítě bylo odstaveno". V posledním významu se též používal obrat, že 
Dítě prodalo kozu 
Je potřeba zdůraznit, že šlo o výrazivo z běžného hovoru. V žádném příkladě o vulgaritu. Takové vyznění přisuzuje Jungmann pouze slovnímu spojení 
Hmatati na kozy
Je proto potřeba říci, že v retrospektivním pohledu nelze vývoj, který vedl k dnešnímu stavu užívání slova koza v uvedeném významu, pokládat za příliš potěšující.  
 
Uzlíky na jazyku - Koza Scénář: Honza Dědek (46), Přednes: Karel Oliva (59)
 
Zdroj: stream.cz
 
 
Poslechl za vás, zaznamenal a přitom se i pobavil :-) -sv-
  Foto: stream.cz
 
Z komentářů na Streamu:
...miluju ženská prsa, krásný jsou v korzetu, dirndlu nebo v "pušapce", óóóu 
Vy prsaté ženy jste jak bohyně Afrodita...

—————

Zpět