Předvánoční zastupitelstvo

25.12.2014 10:45

 

aneb Pojďme se mít rádi :-)    

Na předvánočním zastupitelstvu dne 22.12.2014 byl všeobecný duch klidu a pohody, který vystřídal teprve nedávno vyvětranou atmosféru nenávisti, narušen chvilku po jeho zahájení. O slovo se totiž hned na úvod jednání nečekaně přihlásil hlavní protagonista éry nenávisti z dob temna, zastupitel Vaněk, který rozechvělým hlasem a se slzou v oku oznámil, že se zasedání zastupitelstva nemůže zúčastnit, že tu mezi nimi dál nebude setrvávat a že raději odchází za těmi, kteří ho mají rádi. Důvodem jeho rozrušení měl být článek "Být, či nebýt ... svině?", co si přečetl na našem webu LedečBezCenzury a který by prý měl být o něm. Poté rychlými kroky opustil jednací sál.

Jednání zastupitelstva se po chvíli uklidnilo a pak již probíhalo bez dalších emocí. Předsedající dbal důsledně na to, aby byl dodržován program jednání. Hlasovalo se tak o všech návrzích na usnesení, které vždy předčítal na mikrofon záznamového zařízení, aby tím předešel případným pochybnostem, o čem se to vlastně hlasuje.  

(Program a podklady ZM naleznete na www.ledecns.cz)

Tak tomu ještě v nedávné době nebývalo. Tehdy (v dobách temna) předsedající po ukončení nulové diskuse, kdy se vlastně málokdy diskutovalo, vyzýval ke hlasování slovy: "Návrh usnesení máte před sebou, hlasujeme tedy o tom, jak je navrženo", přičemž, až na výjimky, před sebou tehdy nikdo nic neměl, kromě hlasovacího zařízení a vidiny, že už za hodinku pomaže domů, nebo kam ho tehdy srdce táhlo.

Emotivní projevy a slovní přestřelky však zazněly na závěr jednání zastupitelstva, jakmile přišla na přetřes cyklostezka, která, jak se ukázalo a jak vás web LedečBezCenzury již 3 měsíce podrobně informuje, vlastně žádnou cyklostezkou není, neboť jí krajský úřad v květnu zrušil stavební povolení a v červenci pak upozornil na to, že dopravní značení bylo na cyklostezku instalováno bez řádného řízení, které vyžaduje silniční zákon a správní řád. Když k nápravě těchto nedostatků dosud nedošlo, tak se občan Janoušek, uživatel komunikace do Sluneční zátoky, dožadoval po zastupitelstvu, aby dopravní značení bylo z této komunikace odstraněno a on mohl v klidu odjet domů. 

Po vzoru cimrmanovského "Hoďte na něj deku!", zazněly vtipné návrhy na jeho přikrytí, čímž bylo myšleno dopravní značení a ne občan Janoušek, ten však velice pohotově a taky vtipně reagoval, že doposud v cause Cyklostezka se přikrývalo vše, vždyť již před jejím slavnostním otevřením žádal, a to neúspěšně, tehdejší starosta radního Kraje Vysočina o přikrytí celé záležitosti na Kraji.  

Poté, po hodinové diskusi, i občan Janoušek opustil jednací sál a kráčel 2 km pěšky do Sluneční zátoky, kde mají rádi pro změnu jeho.

Program jednání tím byl vyčerpán, zastupitelé zřejmě taky a tak si popřáli hezké svátky a těsně před 21. hodinou se začali rozcházet do svých domovů za těmi, kteří mají rádi zase je.

Popřejme  jim  tedy hezké svátky a hodně štěstí do nového roku i my a mějme je taky rádi. Budou to, myslím, potřebovat, mají teď o čem přemýšlet a co nepravovat.     -sv-    

  

 

—————

Zpět