Přečetli jsme z LN3/2007

17.03.2016 23:33

Budova radnice bez pamětní desky

Budova ledečské radnice na Husově náměstí měla pohnutou historii. Postavil ji na spáleništi dvou domů v roce 1848 lékárník Jan Hlaváč, v přízemí provozoval lékárnu U černého orla a patro nabídl k pronájmu nově vznikajícímu úřadu politického okresu. Již od roku 1850 zde sídlila justiční správa, později zde působil Tereziánský řád zchudlých šlechtičen a od roku 1918 přešla budova do vlastnictví státu, který ji nadále využíval pro justiční správu. Okresní soud zde přetrval až do roku 1960, kdy po zániku ledečského okresu zřídilo město v této budově základní školu. Žáci školou povinní sem docházeli až do roku 1992, kdy byla škola přemístěna do nově opravené budovy v Barborce. Během let 1992-1995 prošla budova rozsáhlou rekonstrukcí, byla přebudována na sídlo městské knihovny a radnice, ta se zde nachází dodnes.

Konfederace politických vězňů požádala na přelomu loňského roku Město Ledeč nad Sázavou o možnost instalace pamětní desky u vchodu do budovy radnice s textem: „Na památku občanům nespravedlivě stíhaných lidovým soudem, který sídlil v této budově v letech 1948-1960". Rada města žádost na instalaci pamětní desky nejprve dne 20.11.2006 odložila a poté 5.2.2007 neschválila. Starosta města proto nabídl Konfederaci politických vězňů opětovné projednání jejich žádosti v zastupitelstvu města, ale ani zde tato žádost nenašla dne 26.2.2007 potřebnou podporu.

Někteří bývalí ledečští „politici", jmenovitě bývalý starosta města z let 1994-1998 Jan Hálek a bývalý místostarosta z let 1998-2004 Jaroslav Poborský začali poté bít na poplach a psát či dávat plamenná vyjádření regionálnímu tisku. Přitom se ale opomněli zmínit, že jeden i druhý měli dost času na to, aby po nich zůstalo na radnici více jak plamenná slova – třeba alespoň právě ta pamětní deska. Tehdy, před deseti lety, k tomu byla určitě příznivější konstalace a vhodnější doba.

Po roce 2004 jsme se spíše soustředili na budování mostů, chodníků, osvětlení, sportovišť a dětských hřišť, metropolitní sítě, zabezpečení skal, modernizaci úřadu a úklid města. 

Tolik doslovný přepis mého článku publikovaného v Ledečských novinách 3/2007.  -sv-

—————

Zpět