Přečetli jsme v Deníku

01.07.2016 12:51

PROJEKT ZA MILIARDY ZÁSADNĚ PROMĚNÍ ŽIVOT LIDÍ NA LEDEČSKU

Ledečsko – Usilovná práce přináší ovoce. Již před dvěma lety se europoslanec a rodák z Kožlí Tomáš Zdechovský zapojil do řešení kritického stavu regionu v okolí vodní nádrže Švihov, známé též jako Želivka.

Nyní se mu podařilo k jednomu stolu dostat ministerstvo, Povodí Vltavy, kraje a starosty dotčených obcí. Výsledkem je příprava velkého projektu za několik miliard korun, který bude zaměřen na komplexní rozvoj tohoto regionu.

Píše v Havlíčkobrodském deníku dne 27.6.2016 autor Filip Brož. Celý článek si můžete přečíst na stránkách HB Deníku.

O tom, že obce v okolí Želivky si zaslouží nějaké kompenzace za dlouholetá omezení a ochranná pásma, která jim výstavba vodní nádrže přinesla, není sporu. Že vodní nádrž narušila přirozené vazby se sousedními obcemi v Středočeském kraji, je také pravda. Ale o tom, že by se po padesáti letech existence vodní nádrže, dokázalo nyní tuto situaci změnit, při zachování zákazu koupání a bez možnosti využití vodní plochy k rekreaci, pochybuji. Jedná se sice o zdroj pitné vody, ale z podobných jednání, která probíhala již před deseti lety, si pamatuji, že koupání a rekreace by takovému zdroji na škodu nebyly a obcím v blízkosti nádrže by jen prospěly.   

No, nechme se překvapit, co se ze současných jednání vyklube, a přejme si, aby při příští rekonstrukci mostu přes Želivku jsme mohli již využít k objížďce nový most u Kožlí, jehož výstavbu jsme kdysi společně s ing. Břetislavem Dvořákem (taky z Kožlí) požadovali zařadit do zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, stejně jako most z koželské křižovatky nad Ledčí přes údolí potoka a řeky Sázavy k Ostrovu. Tyto dva mosty by opravdu proměnily život lidí na Ledečsku.  -sv-

—————

Zpět