Postřehy ze zastupitelstva

06.12.2014 11:37

 

Tři týdny po ustavujícím zasedání proběhlo v pondělí 1.12.2014 v Ledči nad Sázavou další zasedání zastupitelstva města, tentokrát řádné, veřejné a s 26-ti bodovým programem. Většinou se jednalo o majetkoprávní záležitosti, které nové zastupitelstvo města projednalo a schválilo sice bez zbytečných obstrukcí, ale s větší pozorností a s podrobnějším přednesením jednotlivých bodů, než tomu bývalo poslední 4 roky. Však také jednání ZM netrvalo pouhou hodinku, ale minimálně 2x tak dlouho. Došlo konečně i na vyhlášku o psech, která místní politickou scénou hýbala v závěru minulého funkčního období snad ještě více než nechvalně známá Cyklostezka.

Zajímavé informace pro veřejnost a zřejmě i samotné zastupitele zazněly až v bodu Různé, kdy nejprve starosta města Ing. Zdeněk Tůma informoval o jednání s náměstkem SFDI Ing. Tomášem Blechou o závěrečném vyhodnocení investiční akce "Cyklostezka Ledeč nad Sázavou", které nedopadá zatím pro Ledeč příznivě a stále je tu velká hrozba vracení dotace a případných pokut s tím spojených. Pro město by nyní bylo nejméně bolestné, kdyby dotaci ve výši 4,428 mil. Kč vrátilo dobrovolně samo s ohledem na nedodržení podmínek smlouvy s SFDI.         

Místostarostka Ing. Hana Horáková poté informovala zastupitele o právním názoru advokátní kanceláře JUDr. Lebedové na určující žaloby na společnosti EVOS-HYDRO a Erste Group Immorent ČR, s.r.o., které nechal Mgr. Vaněk vystavit prostřednictvím advokátní kanceláře z M.Boleslavi. Tyto žaloby má sice Město šanci vyhrát, ale prakticky tím pozemky na průmyslové zóně zpět nezíská. Jen zaplatí soudní výlohy s tím spojené.  

Oba problematické body budou předmětem dalších jednání a zasedání ZM.    -sv-


 

—————

Zpět