Politik roku 2014

28.12.2014 10:08

 

 Politikem roku  2014  se  s obrovskou  převahou stal dobře známý komunální politik a venkovský  právník, který však  pro  svoji  (ne) skromnost nechce být,  a nebude proto  ani  náznakem, jmenován.
Rozhodla o tom na  svém  posledním  letošním  zasedání  redakční rada webu LedečBezCenzury ve složení níže uvedeném. 

                                          

 K nominaci na udělení ceny výrazně přispěli též spoluobčané  X.Y.  (r.č.701212/xxxx) a  Y.X.  (r.č. 725501/yyyy), kteří překonali svoji počáteční  nenávist  a tohoto  skromného a čestného  komunálního politika podvodně navrhli ocenit za tyto JEHO počiny a přečiny:

-       PA5+ - Parkování za 5+10,- Kč/hod

-       PS9a -  Povolenková stezka pro pěšáky i bicyklisty

-       NUP - Nový uzemňovací plán města

-       OPP - Odtržení Perly Posázaví od Kraje Vrchovina

-       DDJŘ - Důsledné Dodržování Jednacího Řádu

-       KPAS - Komu_nitní plán a_sociálních služeb

 

Byl to pouze ON, kdo jako jediný redakční radě známý komupolitik dokázal celou první  třetinu z těchto neoddiskutovatelných přínosů nadregionálního významu prosadit navzdory velice tichému odporu opozice a za znatelně bázlivého přitakávání koalice, přes urputnou nenávist  odpůrců a hlavně  přes znění  všech  platných, ale akcím nepřejících, pravidel, zákonů a vyhlášek. O druhou třetinu,  kterou se MU sice z objektivních  příčin  prosadit  nepodařilo,  se  alespoň s odvahou a vervou  SOBĚ vlastní pokusil a poslední třetinu trvale, neúprosně a důsledně ignoroval.

 Redakční rada ocenila též JEHO oranžové samizdatové pamflety a webové prezentace JEHO idejí a smyšlenek, kterými přispěl k tolik potřebné a záslužné informovanosti a osvětě široké veřejnosti.

 Nikdo další na českém politickém piedestalu  nedokázal  podepsat neoprávněně  tolik  plných mocí,  podat  tolik trestních oznámení a žalob a pozurážet tolik spoluobčanů,  jako právě  ON  - venkovský právník. Do historie  komunální  politiky se navždy  zapsalo  JEHO  oduševnělé vyjádření pronesené již před rokem na šestém jednání zastupitelstva města:

 ".... nota  bene,  jste zastupitelé,  je vás 15,  kdykoliv každý z vás může přijít a kouknout se na to, přece tady není nic tajnýho, může jakejkoliv občan města se přijít na to kouknout, stejně tak vy.      Zase jako, pánové, promiňte, ale JÁÁÁ vám nebudu nic servírovat takhle pod nos. I vy jste zastupitelé, i vy máte svoji zodpovědnost i za to, jak se ta městská politika dělá. Tolik za ."

 Ač mu voliči z  nepochopitelných důvodů v letošních  komunálních volbách  nevyslovili důvěru,  dokázal na  poslední  chvíli  přeci jen proklouznout do  zastupitelstva,  kam  pravidelně  dochází poctivě  slzet a brunátnět, což samozřejmě také  výrazně  přispělo k JEHO nominaci na Politika roku.  

 I kdyby již více pro blaho SVOJE (a také veřejnosti) neučinil, bude navěky všem, kteří měli expressis verbis tu čest se s  NÍM  setkat, znít v uších  JEHO  příslovečné  krédo s  ještě více  příslovečnějším dovětkem:

"Zájmy města jako celku, jsou pro MĚ svaté!"      Tolik za

 

           Redakční rada: St.Nýmand, Št.Nýmandová a M.Ubožák ml.


 

—————

Zpět