Plavecký bazén

11.12.2017 00:11
V Ledečských novinách č. 8/2008 byla na titulní straně zveřejněna informace o dokumentaci pro stavební řízení na tehdy uvažovaný plavecký bazén v lokalitě u zimního stadionu, se kterým měl být propojen v jedno sportovní centrum se apolečnou vstupní halou s recepcí, restaurací a sociálním zařízením. Článek vám přinášíme v původním znění a s původním obrázkem. 
Plavecký bazén je již na papíře
Dokumentaci pro stavební řízení akce „Sportovní centrum - přístavba plaveckého bazénu a relaxačního centra" zpracovala k 31. 7. 2008 na objednávku města královéhradecká firma ARCHITEP, která nám v nedávné minulosti vyprojektovala zimní stadion. Na zimní stadion bude krytý, vyhřívaný, 25-ti metrový bazén navazovat. Spojen s ním bude společnou vstupní halou s recepcí, restaurací a sociálním zázemím. Krytá hala plaveckého bazénu bude mimo jiné obsahovat:
 
  • Nerezový bazén s chlorovanou vodou a 4 plaveckými dráhami
  • Čtyři vířivé a relaxační vodní atrakce v bazénu
  • Vodní skluzavku v horních podlažích
  • Dětský bazének v patře
  • Sauny, koutek pro děti, tělocvičnu
  • Recepci, restauraci, šatny, sociální zázemí
  • Klubové místnosti s možností ubytování
  • Bezbariérové přístupy do vlastní haly i bazénu
 
Velkou pozornost při projekční přípravě akce jsme věnovali energiím. Uplatnili jsme požadavek na využití ztrátového tepla od kompresorů, na rekuperaci odsávaného vzduchu, na využití solárních kolektorů k ohřevu teplé užitkové vody, na využití stávající studny pro provozní vodu, stávající trafostanice pro napojení elektro a hlavně na použití tepelných čerpadel k ohřevu vody v bazénu. 34 geotermálních vrtů do hloubky až 130 m by nám mohlo v bazénu zabezpečovat 50 % energetické náročnosti! To by výrazným způsobem snížilo budoucí provozní náklady.
 
Dokumentace pro stavební povolení vč. podané žádosti o stavební povolení je povinnou přílohou žádosti o dotaci z prostředků EU, kterou se chystáme podat ještě v letošním podzimním termínu. Z projektu vyplývá, že rozpočtové náklady akce přesáhnou částku 80 mil. Kč a tu je možno u města naší velikosti zajistit pouze v případě dostatečné dotace. -sv-
Co v článku chybělo?
Projektanti mají raději stavby na zelené louce, kde je k dispozici pohodlné napojení na energetické sítě. Sportovci by raději viděli bazén s 8 závodními dráhami, maminky malých dětí zase brouzdaliště a skluzavky, školy bazén hned u školní budovy, chlapi restauraci s kulečníkem. A investor, který bude i provozovatelem? Ten by měl sledovat hlavně náklady, a to jak investiční, tak i provozní. Proto ten důraz na energie ve výše uvedeném článku. 
Mám-li možnost pořídit zdroje energie (tepelná čerpadla, rekuperátory tepla, solární panely na ohřev vody, vlastní studnu s čistíčkou vody, trafostanici) s 80% přispěním dotace, to znamená vlastně za pětinovou cenu, s tím, že mi pak po desetiletí uspoří 50% provozních nákladů, tak to není megalomanský, ale prozíravý projekt. 
Byl by hřích takové možnosti ponížit náklady na provoz bazénu i za cenu vyšších investičních nákladů nevyužít. A provoz bazénu nákladný je a vždy bude. Potřebuje totiž teplo, teplo a zase teplo. Teplý bazén, teplý vzduch, teplé zázemí. A to bude něco stát. Ať už provozovatele nebo uživatele, kteří si budou muset za plavání i brouzdání bez těchto prozíravých "vymyšleností" dvojnásobně připlatit. -sv-  

—————

Zpět