Placené parkoviště za 5 Kč rada města 3:1 schválila

30.10.2014 21:30

 

Jak jsme informovali již 25.10. na stránce Aktuality, Rada města Ledeč nad Sázavou dne 29.10.2014 projednávala návrh na Nařízení města č.1 a Provozní řád placeného parkoviště na Husově náměstí.  Oba dokumenty na svém zřejmě posledním zasedání schválila rada třemi hlasy Vaňka, Doležala a Nechvátala proti jednomu hlasu radního Tůmy. Pátý radní Stránský se jednání nezúčastnil.

Na tom by snad nebylo ani nic mimořádného, či nestandartního, kdyby:

- na Husově náměstí nezůstala místa pro neplacené parkování,

- byly vyřešeny všechny majetkové záležitosti k pozemkům, kterých se Nařízení města č.1 týká,

- bylo provedeno geometrické zaměření těch pozemků, které jsou doposud ve vlastnictví kraje,

- tomuto schválení předcházelo potřebné správní řízení,

- každá započatá půlhodina zaparkování nepřišla ledečského občana na 5 Kč,

- z každé této pětikoruny nešlo 60% na účet pražského provozovatele parkovacích automatů,

- rezidenční karta pro podnikatele nestála 1500,- Kč/rok a pro Ledečáka 3000,- Kč/rok,

- byl vyřešen systém kontroly a vymáhaní zaplacení parkovného,

- bylo takové rozhodnutí učiněno před rokem a ne na posledním zasedání rady města,

- pro nehlasovali tři radní, z nichž pravděpodobně ani jeden v příští radě města nezasedne!

Upozornění: všechny tyto odrážky (i ta poslední) jsou podmíněny slůvkem "kdyby".

 

Přitom by určitě problém s potřebou regulace parkování na Husově náměstí vyřešilo zřízení odstavného parkoviště v centru města, jak před rokem 25.11. třeba e-mailem navrhoval zastupitel Drápela.

 

To rozum nebere !?  

                                                                                       -sv-

 

—————

Zpět