Píšou o vás v Deníku

03.06.2017 09:40

Na hlavní stránce celostátního Deníku se dnes po ránu objevil obsáhlý článek Vyjeďte si romantickým údolím Sázavy do Sluneční zátoky, ze kterého vyjímáme pasáž týkající se Ledče nad Sázavou a Vilémovic.

Během jednoho cyklovýletu můžete v malebném údolí řeky Sázavy navštívit hned několik zajímavých míst, která nabízí Kraj Vysočina. Okruh v délce přes 30 kilometrů nás zavede z města sklářů Světlé nad Sázavou do Stvořidel, do slavné Sluneční zátoky Jaroslava Foglara i k historickému tisu do obce Vilémovice.

Pokud se chceme vydat po cyklostezce ze Světlé nad Sázavou do Stvořidel, můžeme na kolo nasednout hned na náměstí. Pokud přijíždíme například ve směru od vlakového nádraží, vjezd na cyklostezku je kousek od centra na dolním konci náměstí doprava, vedle silnice ve směru na Ledeč nad Sázavou.

Ovšem tato poklidná rovinka najednou končí v obci Smrčná. Tam si cyklisté mohou vybrat ze tří variant, podle vlastní odvahy a výkonnosti. Ve Smrčné je totiž třeba přejet most ve směru doleva. Tam světelská cyklostezka končí, napojuje se na cyklotrasu, která vede po silnici č. 19, která vede až do Ledče nad Sázavou. Měří sedm kilometrů. Tato cesta je už mnohem náročnější, neboť na této silnici ve směru na Ledeč číhá u obce Trpišovice velký kopec, mezi cyklisty zvaný krpál.

Ale existuje ještě jedna varianta, jak se ze Smrčné dostat až na Stvořidla. Je to trasa jen pro dobrodruhy. Ti mohou ve Smrčné přejet most, ale místo vjezdu na cyklotrasu využít červeně značenou turistickou stezku těsně vedle řeky Sázavy. Ovšem tato varianta je vhodná skutečně jen pro velmi zdatné sportovce vybavené kvalitním horským kolem.

V nejkrásnějším koutě vrchoviny
Pro rodiny s dětmi ovšem nic není ztraceno, ze Smrčné se zpět do Světlé vracet nemusejí. Mohou se ve Smrčné vydat na místní vlakovou zastávku. „Posázavský pacifik", jezdívá skoro každé dvě hodiny, je přímo uzpůsobený pro přepravu turistů i s jejich bicykly. Vlak zastavuje přímo ve Stvořidlech. Tam již není problém kola uzamknout v místním kempu, občerstvit se v bufetu a vydat se na pěší procházku kolem řeky tekoucí v zákrutách s korytem plným obrovských balvanů. Ano, právě se nacházíme na Stvořidlech, v jednom z nejkrásnějších koutů Českomoravské vrchoviny, který si oblíbil i legendární autor klukovských románů Jaroslav Foglar.

Doslova stovky balvanů jsou roztroušené i po okolních stráních. Tato plocha o rozloze 264,4 hektarů byla už v roce 1948 vyhlášena přírodní rezervací, kde je možné spatřit celou řadu chráněných rostlin. Náměty ke své výtvarné tvorbě zde nacházeli malíři Jaroslav Panuška či Otakar Štáfl. Balvany, které nacházíme kolem, jsou pozůstatkem doby ledové, do dnešní podoby je modelovaly vodní toky, předchůdci dnešní Sázavy, které si razily cestu skalami.

Hoši od Bobří řeky
Když už navštívíme Stvořidla, bylo by škoda minout legendární sluneční zátoku. A tak opět nasedáme i s kolem na posázavský pacifik (zdatní jedinci už zvládli cestu na kole ze Stvořidel po silnici č. 19 do Ledče nad Sázavou a zpět na Vilémovice kolem ledečského hradu). Rodina s dětmi využije vláček a vystoupí u obce Vilémovice.

Sluneční zátoka je označení pro místo na řece Sázavě, které se nachází v západní části okresu Havlíčkův Brod zhruba 2,5 km jihovýchodně od Ledče nad Sázavou. V těsné blízkosti Sluneční zátoky je vedena železniční trať č. 212, východně odtud se nachází obec Vilémovice. Dnes nese stejné jméno i přilehlé chatkové tábořiště. V letech 1925–1945 v těchto místech tábořil nejstarší český skautský oddíl Pražská Dvojka, který vedl známý spisovatel Jaroslav Foglar. Místo se stalo předlohou pro jeho knihu Hoši od Bobří řeky.

V předvečer Foglarových 90. narozenin 5. července 1997 zde byl za jeho přítomnosti odhalen památník, který připomíná jeho zdejší působení. Každoročně také Sdružení přátel Jaroslava Foglara ve Sluneční zátoce pořádá k příležitosti Foglarových narozenin setkání pro několik set jeho příznivců.

Obec Vilémovice v roce 2012 obdržela ocenění v soutěži Vesnice Vysočiny. Nalézá se zde památný tis, který bývá označován jako nejstarší strom v České republice a pak také místní hospoda U Čerta se skvělou kuchyní. Zámek Vilémovice stojící v centru obce je chráněn jako kulturní památka České republiky. Právě v přilehlém parku, který byl vybudován na zbytku bývalého panského dvora, zničeného požárem v roce 1825, roste přísně chráněný tis červený s obvodem kmene 310 cm, jehož stáří je odhadováno na 1500 – 2000 let, čímž by se řadil mezi nejstarší stromy ve střední Evropě.

Přečetl za vás -sv-

Zdroj: https://www.denik.cz/cestovani/vyjedte-si-romantickym-udolim-sazavy-do-slunecni-zatoky-20170603.html

Zdroj: https://www.denik.cz/cestovani/vyjedte-si-romantickym-udolim-sazavy-do-slunecni-zatoky-20170603.html

Zdroj: https://www.denik.cz/cestovani/vyjedte-si-romantickym-udolim-sazavy-do-slunecni-zatoky-20170603.html

Zdroj: https://www.denik.cz/cestovani/vyjedte-si-romantickym-udolim-sazavy-do-slunecni-zatoky-20170603.html

Zdroj: https://www.denik.cz/cestovani/vyjedte-si-romantickym-udolim-sazavy-do-slunecni-zatoky-20170603.html

Zdroj: https://www.denik.cz/cestovani/vyjedte-si-romantickym-udolim-sazavy-do-slunecni-zatoky-20170603.htmlZdroj: https://www.denik.cz/cestovani/vyjedte-si-romantickym-udolim-sazavy-do-slunecni-zatoky-20170603.html

—————

Zpět