Petice za rezignaci Mgr. Vaňka

22.02.2015 17:20

 

  Na internetu byla včera 21.2.2015 večer zveřejněna   Petice za odstoupení Mgr. Petra Vaňka z funkce zastupitele města Ledče. K otevření petice klikněte na předchozí podtržený text.

Petici je možno podepsat z vašeho PC a rozhodnout se přitom, zda na internetu dovolíte zveřejnit vaše jméno, nebo zda váš podpis zůstane veřejnosti utajený.

Kromě toho probíhá od stejného data i sběr podpisů pod petiční archy tradičním způsobem, kde se v tuto chvíli zaplňuje druhý podpisový arch.

Vy, kteří sledujete dění v našem městě a nesouhlasíte s naschvály a obstrukcemi, jaké pan zas_tupitel předvádí, máte možnost svým podpisem pod peticí dát svůj nesouhlas najevo. Pokud s jeho počínáním souhlasíte, nepodepisujte. Text petice vám přinášíme v plném znění i na našem webu LBC. 

Už jsme jí taky podepsali.

---------------------------------------------------------------------------  

Petice za odstoupení Mgr. Petra Vaňka z funkce zastupitele města

My, občané Ledče nad Sázavou, vedeni snahou obnovit v Ledči nad Sázavou základní principy obecní demokracie, využívajíce k tomu svých práv občanských, daných Ústavou České republiky, Listinou základních práv a svobod a Zákonem o obcích, žádáme Zastupitelstvo města Ledče nad Sázavou právem petičním dle Zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním a jednotlivé zastupitele právem občanské morálky o

rezignaci Mgr. Petra Vaňka na post zastupitele.

Nesouhlasíme s tím, aby Mgr. Petr Vaněk zastupoval nás, občany, protože nejsme přesvědčeni, že jedná v našem zájmu a v zájmu města Ledče nad Sázavou, neboť jako zastupitel města pro volební období 2014-2018 se chová v rozporu se složeným slibem, a to konkrétně:

- nespolupracuje s ostatními zastupiteli Města Ledče nad Sázavou v souladu se složeným slibem zastupitele města,

- při zjištění pochybení kolegů zastupitelů se nechová jako kolega, ale jako nepřítel a hnidopich, protože namísto řešení problémů na jednání zastupitelstva města (dále jen "ZM") posílá stížnosti na kolegy zastupitele nadřízeným orgánům a vyhrožuje podáním žaloby (viz dopis zaslaný na ZM dne 26.1.2015),

- ze ZM konaného dne 22.12.2014 odešel ihned po jeho zahájení se slovy, že nebude mezi lidmi, kteří ho nemají rádi a půjde raději tam, kde ho rádi mají,

- ZM konané dne 19.1.2015 ukončil ihned po zahájení oznámením, že Město nedodrželo dobu, po kterou mělo být vyvěšeno oznámení o konání ZM (po projednání s dozorovým orgánem bylo zjištěno, že Mgr. Vaněk neměl pravdu)

- na ZM konaném dne 26.1.2015 místo svojí osobní přítomnosti poslal dopis, ve kterém pomlouval a urážel současné vedení Města a oznamoval, že Město opět nedodrželo lhůtu, po kterou mělo být zveřejněno oznámení o konání ZM, že jeho čas je příliš drahý na to, aby jím plýtval na .....???? a zároveň v něm vyhrožoval, že pokud ZM proběhne, tak druhý den podá žalobu pro jeho neplatnost,

- podal stížnost na dozorový orgán Ministerstva vnitra ČR na neplatnost obecně závazné vyhlášky o odpadech schválené v prosinci 2014, kterou Ministerstvo vnitra shledalo jako neoprávněnou.

Obracíme se proto na Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou, jak nám umožňuje petiční zákon, a vyzýváme Mg. Petra Vaňka:

Mgr. Petře Vaňku odstupte ze zastupitelstva města a uvolněte místo jinému občanovi, který nás bude lépe zastupovat a řídit se slovy zastupitelského slibu: 

"Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů." 

Vy, magistře Petře Vaňku, tak nečiníte!

 

—————

Zpět