Parkování na sídlišti

15.11.2014 23:46

 

V nedělní ráno, v 7:00 hodin na Dušičky, parkovalo na sídlišti Stínadla 333 osobních automobilů. To je jak těch stříbrných stříkaček, co stříkalo přes 333 stříbrných střeh :-).
Tady na to však nebyl zrovna úsměvný pohled. Parkovalo se všude možně i tam, kde by se nemělo, kde by za to mohla být pokuta. Oficiálních parkovišť na sídlišti totiž moc není. Těch označených značkou P, myslím, žádné. Míst k parkování, které zachovávají požadované 3 m průjezdu, tu najdete sice 10, ale vejde se na ně tak 160 aut. To je menší polovina z toho, co na sídlišti potřebuje zaparkovat. Ostatní stojí podélně napáskovaná různě na městských komunikacích, kde chybí potřebné dopravní značení.

Tento neutěšený stav má však řešení. Místní radnice pro nás již několik let připravuje projekt Regenerace sídliště Stínadla. V rámci tohoto projektu by měly být opraveny všechny chodníky a většina povrchu vozovek, ale nové parkoviště by mělo být vybudováno pouze jedno - pod bytovkou čp. 1078 na místě bývalého dětského hřiště a pouze pro 20 aut.

To je však strašně málo! Další, tentokrát příčné, parkoviště by totiž mohlo vzniknout v ulici Marie Majerové za domy čp. 1093-96  ve stráni pod třešňovou alejí. Jen trochu víc rozšířit vozovku a ubrat travnatý svah. Možná i narušit opatrně kořenový systém stromů a vybudovat opěrnou zeď, což by asi byl jediný problém.

 Situaci s parkováním by pomohlo řešit i doplnění dopravního značení, kdy část ulice Marie Majerové by měla být v úseku za parkovišti u kotelny před ostrou levotočivou zatáčkou označena jako jednosměrka, což by pak legalizovalo parkování v protisměru podél této komunikace, které se tu i bez značky IP 4b léta letoucí praktikuje. Též označení všech dosavadních parkovišť dopravní značkou s velkým P v modrém poli a vodorovné vyznačení všech parkovacích míst bílými čárami by zavedlo pořádek do parkování. (Zavedení jednosměrek by zlegalizovalo parkování i v jiných ulicích mimo sídliště Stínadla, třeba v ulici Na Sibiři, nebo v Haškovce, kde na obousměrný provoz vedle zaparkovaných aut není dost místa.)

Po těchto úpravách by na sídlišti Stínadla dál sice parkovalo osobních automobilů jak těch stříkajících stříbrných stříkaček, ale na místech k tomu určených, což by už nezavánělo prů...(švihem).

                                                                                      -sv-

 

—————

Zpět