Parkovací automaty od 1.1.2015

25.10.2014 08:02

Dosluhující radu města čeká v pondělí 27.10.2014 (tak až ve středu 29.) jednání o jednom z prů...(švihových) koaličních bodů - parkovacích automatech. Po ročním odkládání a váhání by měla rada schválit "nařízení města o užití některých vymezených místních komunikací nebo jejich určených úseků  ke stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu" a též provozní řád placeného parkoviště na Husově náměstí.

(výsledek jednání přinášíme na stránce To rozum nebere.

Ačkoli se to v Nařízení a Provozním řádu hemží odkazy na zákony o pozemních komunikacích, není zde vůbec aplikována a respektována Metodická pomůcka ministerstva dopravy ČR pro stanovování místní úpravy na pozemních komunikacích, která byla na Město Ledeč n.S. odeslána dne 1.10.2014 v příloze dopisu z ORP Světlá n.S. v souvislosti s opožděným správním řízením o omezení přístupu na místní komunikaci do Sluneční zátoky. Bude tomu zřejmě tak proto, že Metodickou pomůcku obdržel odbor výstavby (OVŽP), kdežto Nařízení města a Provozní řád dostal nařízeno připravit odbor vnitřní správy (OVS).

V Metodické pomůcce se na stránce 3 uvádí, kdy je nutno stanovení úpravy na místní komunikaci považovat za opatření obecné povahy, jak je třeba v takovém případě aplikovat ustanovení správního řádu a jaké následky to může mít. OVŽP to zřejmě četl a pochopil, OVS a Město ne.

Nicméně rada města zřejmě rozhodne podle koaličního scénáře a od 1.1.2015 budeme na celém Husově náměstí i kolem parčíku za myšárnou parkovat za 5,- Kč za každou započatou půlhodinu a z každé této pětikorunu připadne 60 % provozovateli parkovacích automatů firmě City Parking Group s. r. o. Praha.

Na tomto místě je třeba ocitovat vyjádření Mgr. Vaňka z e-mailu ze dne 24.1.2014:

"Zájmy obce jako celku jsou v tomto pro mě svaté".        -sv- 

 

—————

Zpět