Otázky kolem Rašovce

02.11.2015 20:07

 

Bývalá skládka komunálního odpadu na Rašovci se rekultivovala v letech 2002 - 2005 dle projektu renomované firmy Hydroprojekt.  Skládka byla nákladem 24 mil. Kč za 60% účasti SFŽP urovnána, opatřena izolačními vrstvami, odvodňovacím a monitorovacím systémem, přikryta vrstvou zeminy a zatravněna. Stavební dozor nad dodržováním projektu prováděla další odborná firma VRV,a.s. 

Z dnešního pohledu se zřejmě tehdy jednalo o zbytečně vyhozené peníze za angažování odborníků, když máme mezi sebou takové "machry", kteří dokáží jedním pohledem rekognoskovat terén a jen tak "mírniks týrniks" rozhodnout o další navážce "vocaď až pocaď". Bez projektu, bez povolení a bez zábran! Hlavně, aby parkoviště závodních strojů bylo na rovině!

Na fotografii pořízené 1.11.2015 lze snadno rozeznat, jak mocná vrstva byla na uzavřenou skládku tímto "husarským kouskem" navrstvena.  Několik metrů vysoký svah v délce cca 60 m a šířce 70 m. To zřejmě nebude odpovídat inspekcí zjištěné ploše 300 m2!! To nebude 15 - 20 koreb, ale bajvoko 10x tolik!! Možná, že někde také existuje podepsaný protokol firmy zajišťující terénní úpravy, ve kterém se lze třeba dopátrat jiných čísel?

Otázek kolem Rašovce se nabízí několik:

Kdo to povolil? Kdo to objednal? Kdo to financoval? Komu se za to platilo? Ty už zazněly před rokem a půl 23.6.2014 na řádném jednání zastupitelstva a stále ještě nebyly veřejně zodpovězeny.

Je tu však ještě několik vážných otázek:

Co to obrovské dodatečné zatížení rozkládající se skládky, řekněme 4-8 t/m2, udělá s jejím hnijícím obsahem? Kam TO potom poteče? Do Sázavy? Co se na to zeptat skutečných odborníků?           -sv-


 

—————

Zpět