Osobitý protest

24.01.2017 00:24

Zastupitelé v Přibyslavi se osobitým způsobem vypořádali s novelou zákona o přestupcích. Do obecně závazné vyhlášky o rušení nočního klidu, která jako jediná může zajistit výjimku pro ukončení společenských akcí až po 22. hodině, zařadili desítky různých událostí, z nichž některé jsou i čistě soukromého rázu. Vedle tradičních městských akcí, jakými jsou v Přibyslavi třeba Mlékárenské dny, jsou do vyhlášky zařazeny i oslavy Nového roku a také soukromé oslavy narozenin. 

„Když nám vyhlášku ministerstvo neschválí, bude náš postup záležet na důvodech jejího odmítnutí. Pokud budou pouze technického rázu, chybu napravíme a vyhlášku schválíme znovu," konstatoval starosta Kamarád.

Pokud důvody budou jiné, než pouhé formální nedostatky, a desítky výjimek nočního klidu neprojdou, hodlá se pak Přibyslav obrátit na právníky a spor řešit případně i soudní cestou. „Zastupitelé přece nemohou rozhodovat o tom, které jim nahlášené akce se mohou protáhnout přes dvaadvacátou hodinu a které ne," zdůraznil starosta.

Ministerstvu vnitra se přístup přibyslavské radnice zdá neadekvátní, a rozhodlo do města vyslat kontrolu. „Co se týče už zaslané vyhlášky k uvedeným oslavám, pak ministerstvo mělo jediný dotaz," upřesnil starosta.

A sice, jakým způsobem radnice zjišťovala společenskou důležitost uvedených akcí. „Což je podle našeho mínění u soukromých akcí věc pořadatelů. U akcí pořádaných městem zase věc samosprávy. Netuším, jakým způsobem by měli pořadatelé onu společenskou důležitost u soukromých akcí dokládat. Zastupitelé nemohou rozhodovat o tom, které nahlášené akce se mohou protáhnout přes dvaadvacátou hodinu. Novela se prý nevztahuje na rodinné oslavy, ale ony v zákoně jsou, takže se budeme s ministerskými úředníky přít. Stále častěji se objevují nové a nové zákony, nařízení a předpisy, u kterých máme pocit, že zasahují do veřejného života až přespříliš. Chceme proto poukázat na nesmyslnost této novely zákona," vysvětlil Kamarád. zdroj: HB Deník zde

Ministerská kontrola proběhla 16. ledna t.r. a Havlíčkobrodský deník o ní informoval zde

„Jednalo se o konzultaci k naší podobě vyhlášky o rušení nočního klidu. Dostavili se dva úředníci Ministerstva vnitra, z toho jeden z Jihlavy a druhý z Prahy. Úředníci zjišťovali konkrétní podmínky ve městě. Vzájemně jsme si vyjasňovali svoje postoje k novele vyhlášky, zda soukromé akce do sumáře ohlašovaných aktivit patří, nebo ne," popsal stručně průběh návštěvy starosta Přibyslavi Martin Kamarád.

Jak upřesnil, vznikl z této návštěvy zápis, co bude následovat dál, je už na rozhodnutí příslušného Ministerstva vnitra. To může podle starosty Kamaráda žádat o úpravu městské vyhlášky, vznášet faktické připomínky, případně vyhlášku pozastavit a předat rozhodnutí o vyhlášce Ústavnímu soudu.

„V tom případě budeme očekávat až na rozhodnutí Ústavního soudu. Nicméně podstatou celé věci je, do jaké míry má příslušný městský úřad právo sám rozhodovat o chodu vlastní samosprávy. Stále častěji se objevují nové a nové zákony, vyhlášení, nařízení a předpisy, u kterých máme pocit, že zasahují do veřejného života až přespříliš. Chceme proto hlavně poukázat na nesmyslnost konkrétně této novely zákona," podotkl starosta Kamarád.

Zdroj: https://havlickobrodsky.denik.cz/zpravy_region/mestska-vyhlaska-o-nocnim-klidu-muze-skoncit-u-soudu-20170118.html

Jak se vše bude dále vyvíjet, budeme dále sledovat a také o tom informovat. -sv-

—————

Zpět