Opravy na hradě

22.12.2016 09:04

Historie Ledečského hradu je podrobně popsána v knihách Ledeč nad Sázavou Dějiny města a Ledečské dominanty. Tato historie v podání autora knížek, ledečského rodáka Františka Plevy, však končí prakticky po druhé světové válce v období, kdy Ledečský hrad byl nesprávně přejmenován na zámek a připadl, jako koneckonců skoro vše u nás, státu. 

Novodobá historie Ledečského hradu začíná po roce 1990, kdy se o převzetí hradu od státu začalo hlásit město. Podrobný popis tehdejších snah lze nalézt v knize Ledečské dominanty na stránkách 119 a 120. Autorem tohoto popisu je pan Karel Urban, tehdejší starosta města, na jehož návrh schválilo tehdejší zastupitelstvo v roce 1999 převzetí 3/4 podílu na hradu do majetku města za 4,2 mil. Kč a v následujících dvou letech zahájilo opravy střech a věže hradního komplexu za 4,7 mil. Kč. Fotografie z těch let jsou v knize Ledečské dominanty zobrazeny na stránkách 116 a 117. 

Od té doby až do současnosti pokračuje systematická oprava Ledečského hradu pod odborným vedením ateliéru Girsa AT. Na hradních budovách byly postupně každoročním přispěním městské kasy vyšším jak 1 milion korun opraveny všechny střechy, parkány, cimbuří, vstupní brána se schodištěm a bastiony, terasa s altánkem, vnitřní fasády na jihovýchodním paláci a v roce 2009 první fasáda na vnější jihovýchodní budově za 2,5 mil. Kč (viz Informační servis v LN 10/2009). Za těch 10 let bylo na hradě proinvestováno přes 25 milionů korun, z toho polovina z městské kasy a nemalá část odpovídající 1/4 podílu od společnosti AQUACOMP HARD. 

(To vše, kromě čísel stran a novin, jsem nadatloval patřičně nabuzen z jedné vody načisto, jako zastupitel města jsem se totiž po dobu 24 let toho všeho také účastnil a paměť mi stále slouží). :-)

Proč tyto řádky píši? Havlíčkobrodský deník na svých stránkách dnes uveřejnil článek Hrad v Ledči nad Sázavou prošel letos sérií dalších úprav, ve kterém uvádí:

Ledečský hrad jako kulturní památka vyžaduje neustálou péči, která byla v dřívějších dobách hodně podceněna. Z tohoto důvodu se majitelé hradu snaží v posledních letech maximální množství finančních prostředků investovat do záchrany a obnovy ledečské dominanty.

Slova o podcenění mě velice zarazila a slova o posledních letech nazdvihla. Snad by se dala napasovat na období 40-ti let, kdy hrad spravoval státní podnik Lesy ČR, s.p., ale v minulosti před a po tomto období tomu tak nebylo. Historie Ledečského hradu se totiž vyznačuje neustálými změnami pánů a s nimi spojenými opravami, přestavbami, včetně likvidací následků požárů.  

V období let 2000 - 2010 v žádném případě o podcenění péče nelze mluvit ani psát. Naopak. I tenkrát jsme v podstatě likvidovali pomyslný požár, jenž po roce 1990 hrozil předáním hradu do soukromých rukou. V těch se také počátkem 90. let na čas ocitl. Zájemci o koupi hradu se objevili i v dalších letech, ale vždy jsme s nimi jednali obezřetně a hrad stále opravovali z městských, krajských, státních a také soukromých (firemních) prostředků. 

Nechť se pan kastelán a paní redaktorka podívají do knihy Ledečské dominanty, do Ledečských novin z té doby a též na věž, střechy, parkány, altán, jihovýchodní fasády, vstupní bránu, bastiony, skály pod hradem. A pak taky spolu s vámi, vážení čtenáři, o Vánocích na film Anděl Páně II, který se nedávno na Ledečském hradě natáčel a ve kterém se budete moci plni hrdosti na některé hradní exteriérty podívat z pohodlí domova. Pokud tedy Anděl Páně vaše domovy s Ježíškem navštíví. :-) -sv-

—————

Zpět