Ono to existuje!

24.04.2017 10:45

Ono to existuje! Existuje duše, existuje nebe, existuje život po životě!

Tato slova jsem v duchu vykřikl po přečtení knihy Raymonda A. Moodyho Život po životě, jenž před 42 lety zpracoval a knižně vydal prožitky svých pacientů, kteří přežili svoji klinickou smrt. Zmínil jsem se o této knize již ve svém prosincovém fejetonu věnovaném zesnulému kytaristovi Radimu Hladíkovi zde

Hned v předmluvě knihy mě zaujaly tyto věty dr. Melvina Morse:

Když umíráme, jsou naše vlastní životy hodnoceny a interpretovány nikoliv podle toho, kolik peněz jsme vidělali nebo jakého postavení a prestiže jsme dosáhli, ale podle toho, kolik lásky jsme v životě dávali a sdíleli s ostatními. 

Hodnoceny kým? Interpretovány jak? To jsou otázky, na které autor pozoruhodné knihy hledá odpovědi. Hledá je nejen ve výpovědich lidí, kteří se ocitli v blízkosti smrti, ale i v díle Platona, v Bibli, v Tibetské knize mrtvých a pak také ve svědectví Emanuela Swedenborga z první poloviny 18. století, který popisuje, co se děje, když se zastaví tělesná funkce dýchání a krevního oběhu:

Přesto člověk neumírá, ale pouze se odděluje od své tělesné části, kterou potřeboval v tomto světě... Když člověk umírá, přechází pouze z jednoho stavu do druhého.

To, v co jsem celý svůj život doufal, o čem jsem přemýšlel, existuje!  Včetně setkání s bližními. Jenže kromě duše, nebe a života po životě existuje i peklo a převtělování. V doslovu dr. Borise Jaroše, který knihu Život po životě překládal, je tomu věnováno daších 19 stránek. To samozřejmě můj dojem a nadšení z přečtené knihy trochu sráží, ale přesto vám doporučuji si knihu přečíst, pokud jste tak již neučinili i bez mého doporučení. Činí tak i v další předmluvě dr. Elisabeth Kublerová - Rossová:

Doporučuji tuto knihu každému, kdo má otevřenou mysl.

Moody nebyl zdaleka první, kdo popsal takové zážitky, dr. Jaroš ve svém Doslovu připomíná a cituje vědce a badatele Nicolase Camilleho Flammariona (1842 - 1925) z Francie. Jeho slovy toto své nově získané přesvědčení zakončím:

Duše je neodvislá od tělesného organizmu a pokračuje v životě po smrti. Tělo zachází. Duše žije v nekonečnu a ve věčnosti. 

-sv-

 

—————

Zpět