Óm mani padmé húm

04.11.2016 08:42

Óm mani padmé húm (sanskrt: ॐ मणि पद्मे हूँ) je pravděpodobně nejznámější mantra tibetského budhismu. Tato mantra transformuje negativní emoce. Óm transformuje pýchu a egoismus, ma žárlivost a závist, ni připoutání a egoistická přání, pad nevědomost a zmatek, chamtivost a lakotu a konečně húm nenávist a hněv. Odříkavat ji může každý, kdo cítí, že to přinese užitek jemu a ostatním cítícím bytostem.

Toto jsem nalezl a vyčetl na Wikipedii potom, co jsem hledal informace o Tibetu, abych zjistil, proč Číně a našemu směrování tak vadí. Nikdy jsem pro snahy o tibetskou nezávislost nehoroval a tibetské vlajky nevyvěšoval, ani na radnici, ani na chalupě, koneckonců stejně jako vatikánské, ale to neznamená, že jsem necítil úctu k duchovním vůdcům, k víře a všem těm vyznáním a cítícím bytostem, co tu na Zemi existují. Protože, kdo z nás ví, kde je pravda? A budhismu vlastně ani nerozumím.

Rozumím však významu slov a vyjmenovaných negativních emocí, které se snaží mantra Óm maní padmé húm transformovat. Pýcha a egoismus, žárlivost a závist, připoutání a egoistická přání, nevědomost a zmatek, chamtivost a lakota, nenávist a hněv jsou přeci vlastnosti jednoznačně špatné, kterých bychom se měli všichni vyvarovat. Jestli tomu pomůže odříkávání mantry, nevím, ale naslouchání druhým, snahy o pochopení a úcta k bližnímu určitě ano. Možná by neškodila i špetka pokory a vtipu.

Když jsem však byl v tom hledání, tak jsem ještě nahlédl do Lidového slovníku pro chalupáře, abych ty negativní emoce lépe charakterizoval:

Pýcha = 1. ze sedmera smrtelných hříchů, povyšování se, přeceňování se, nadřazování se, nošení nosu vzhůru [hógo fógo], honosení se čímsi, přehlížení ostatních

Egoismus = bezohledné jednání podle vlastních zájmů

Žárlivost = soupeřství

Závist = 3. ze sedmera smrtelných hříchů, nepřejícnost

Zmatek = panika

Chamtivost = touha po nadbytku, spoléhání na nahromaděný majetek

Lakota = 2. ze sedmera smrtelných hříchů, skoupost

Nenávist = odpor nebo nechuť k určitým osobám, činnostem, věcem, opak sympatie

Hněv = 4. z našeho sedmera smrtelných hříchů, odpor, dopal na někoho, zloba 

Ostatní negativní emoce z té nejznámější tibetské mantry jsem v Lidovém slovníku pro chalupáře nenašel, to však neznamená, že by neexistovaly. Jak vidíte, mantra se dotýká i u nás známých a pojmenovaných hříchů, je tedy i u nás aktuální.

Nebude proto na škodu si zde připomenout ještě všech těch sedm hříchů:

1. pýcha, 2. lakota, 3. závist, 4. hněv, 5. smilstvo, 6. nestřídmost, 7. lenost

Kéž by ta mantra dokázala transformovat všechny najednou!

Teď se nám ty obyčejné projevy lidství (naslouchání, pochopení a pokora) začaly někam vytrácet. Kam a proč? Odpověď hledejme každý u sebe. 

Já třeba osobně ve vší pokoře už rok vím, že si za všechno můžu sám. Prý pro tu svoji ješitnost. Óm, óm, 3x óm. Ta, naštěstí, v té naší sedmičce schází! Pamatuji si však z dětství ještě jednu českou sedmičku, kterou ocení hlavně vyznavači humoru: 

1. pýcha, 2. pytel, 3. pysk, 4. netopýr, 5. slepýš, 6. pyl, 7. kopyto. Jó, kopyto! :-)

Text a ilustrace -sv-

 

—————

Zpět