105letá óda na Stvořidla

07.10.2017 00:07
V knize Království české od Aloise Horáčka a kolektivu, vydané v roce 1912 nakladatelem Pavlem Körberem v Praze, jsem na stranách 299 a 300 narazil na tato slova Jana Valcháře:
Sázava teče zde hlubokým údolím, jehož vysoké, hojnými lesními porostlinami kryté stráně hlavně na pravém břehu týčí se kolmo strmými a romanticky sráznými skalními útvary a útesy. Obraz za obrazem - jeden skvostnější a poutavější druhého - jeví se našim zrakům a nelze věru ani postihnouti dojmy, které v duši naší se tu rojí. Nesporně a právem klademe koutek tento k nejvábnějším a nejkrásnějším partiím v naší vlasti.
 
V řečišti, naplněném obrovitými žulovými balvany, klestí si cestu bystrá voda, přeskakuje směle překážky, čeří se a pění, rušíc vítěznou svou písní ticho okolních dumných hájů, dědin a samot. Bezděčně zachvívá se duše slovy písně:
 
"Když tě, ladná Sázavěnko, 
když tě slyším šuměti, 
vzplanou zraky, 
duše s ptáky 
musí, musí zapěti."
 
Vrchole krásy dostupuje Sázava "ve stvořidlech", kde v řečišti jsou nakupeny balvany nevšedního objemu.
 
Divukrásná to podívaná! 
 
Na pravém břehu, na němž denně několikráte přejíždějí vozy dráhy Posázavské, spatřujeme při trati po pravici obrovské žulové balvany deskovité - pravé monolithy - které jako rukou Cyklopů na sebe položeny, tvoří hradbu, z níž na místech některých kámen se vyšinul a zdánlivě hrozí sesutím. 
 
Po dvou mocných zákrutech spěchá Sázava dále k starobylému Ledči, načež minuvší skály Šeptouchovské omývá Podolí a dále Chřenovice, od nichž západně pod úpatím vrchu Baby loučí se s Ledečskem. 
Aby ale Ledečáci příliš po přečtění této stopětleté ódy na krásu ledečské přírody nezpychli, našel jsem o dva listy dále na konci stránky 303 tyto věty:
Vzrůstáním moci a vlivu církevního na správu zemskou, upadalo starobylé zřízení župní, až ve XIV. stol. ustoupilo rozdělení církevnímu.
 
V té době patřil Bohdaneč, Chřenovice, Kožlé, Ledeč, Sačany a Třebětín k dekanátu Štěpánovskému. :-)
-sv-

—————

Zpět