Obce si stěžují a trpí

17.08.2016 10:16

47 dní již trvá nová stavba železničního viaduktu v Ledči nad Sázavou na výpadovce na Světlou a s ní také nutná uzavírka, která znepříjemňuje každodenní cestu do práce či občasnou cestu k lékaři nebo za milenkou řadě obyvatelům města a okolních obcí. Přestože byla veřejnost o celé akci, termínu uzavírky a trase objíždky opakovaně a dostatečně informovaná a ledečský starosta o ní jednal před zahájením akce i s představiteli sousedních obcí, začínají se nyní v regionálním tisku ozývat starostka Hradce a starosta Ostrova, obcí, ve kterých došlo vzhledem k uzavírce ke zvýšení silničního provozu na místních komunikacích. Zprávu o tom přinesl dnešní HB deník zde.

Zvýšený provoz však zřejmě potrvá, pokud ho zaslepeně nezakáží, až do poloviny září, kdy má dojít k částečnému zprůjezdnění komunikace pod viaduktem. Příští rok se pak bude ještě tato situace znovu opakovat. To bude rekonstruována krajská komunikace II/150 pod viaduktem.

Protože se starostové oprávněně zlobí hlavně z důvodů poškozování místních komunikací a rušení jejich "kruhů", lze jim nyní jen doporučit, aby vydrželi a raději jednali se Správou železničních cest a Krajskou správou a údržbou silnic a požadovali po ukončení celé akce opravit poškozený povrch místních komunikací. V Ledči jsme takto v minulých letech dokázali opravit místní komunikace v ulici Jaroslava Haška a Nádražní, kudy také při opravě krajských komunikací a mostu objížďky vedly a jezdili nám tudy "cizinci". Vůbec nás tehdy nenapadlo tam dávat značky zákaz vjezdu, či nějak radikálně omezovat pohyb vozidel. I nyní při uzavírce Koželské ulice, kdy je oficiální objízdná trasa vedena přes Bohumilice, je místním a situace znalým řidičům k dispozici i "vyčištěná" ulice Jaroslava Haška. Když se buduje něco, co bude sloužit všem, tak by všichni měli po dobu stavby strpět zhoršené podmínky a těšit se na zdárný konec celé akce.   

Objízdnou trasu si přes Ostrov a Hradec totiž taky zkracují hlavně místní a situace znalí řidiči, mezi které počítám i sebe. Není se nám co divit a nedopouštíme se tím žádných prohřešků proti pravidlům silničního provozu. -sv-    

—————

Zpět