Novela zákona o obcích

11.02.2016 08:45

Včera v odpoledních hodinách schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR usnesením č. 1071 novelu zákona o obcích, týkající se stěžejních paragrafů 36, 39, 40, 85, 102 a 117. Dle vládního návrhu bude novela omezovat některé vyhrazené pravomoci rady obce, posilovat pravomoce zastupitelstva a umožňovat pověřením zvýšit pravomoce starosty. Konkrétně se jedná o schvalování nájemních smluv, které si bude moci nově vyhradit zastupitelstvo, a o zřizování výboru pro národnostní menšiny. Starostu či obecní úřad bude nově možno pověřit výkonem většiny nevyhrazených pravomocí, které dle § 102, odst. 3 přísluší radě obce. 

Vládní návrh zákona byl v poslanecké sněmovně podroben řadě pozměňovacích návrhů od zákonodárců z řad bývalých či současných starostů, z nichž většina byla zamítnuta, a tak si na konečné znění novely zákona o obcích bude třeba počkat až na projednání v senátu a také na podpis pana prezidenta.  Vládní návrh lze dohledat zde

Poslanci hlavně diskutovali o záměru zavést povinnost zveřejňování jmenovitého hlasování zastupitelů. U obcí, kde mají hlasovací zařízení, by to nebyl problém, u obcí, kde se hlasuje zvednutím ruky a sčítáním hlasů to poslanci jako problém viděli. 

V Ledči n.S. bylo hlasovací zařízení s nahráváním a archivací záznamu pořízeno v září 2010 přes protesty některých zastupitelů, kteří zastávali názor, že v případě šestitisícového města jde o drahou zbytečnost. Čas ukázal, že se jednalo o správné rozhodnutí, které přispívá k důstojnějšímu a transparentnějšímu průběhu zasedání a mnohdy nahrazuje chatrnou paměť některých účastníků jednání. Audiozáznamy již několikrát posloužily jako důkaz skutečného průběhu jednání. Škoda, že záznamové zařízení nebylo pořízeno, anebo přímo zákonem nařízeno, o rok dříve :-)   -sv-

—————

Zpět