Nominace na cenu J.O.N.

26.04.2016 06:42

26. duben je světovým Dnem duševního vlastnictví. Duševní vlastnictví dle své definice představuje majetek nehmotné povahy, který je výsledkem procesu lidského myšlení pro svoji Jedinečnost, Originalitu a Neopakovatelnost. 

Redakce webu LBC proto v předvečer tohoto významného světového dne jednala o nominaci na udělení ceny J.O.N. hned třem Jedinečným nápadům, které svou nespornou Originalitou přesahují rozsah běžného chápání a svoji realizací se zařadily mezi akce Neopakovatelné.

Odborná jury se tentokrát jednohlasně shodla navrhnout udělení ceny pouze dvěma realizovaný myšlenkám, které se vymykají všem zavedeným zákonnostem lidského počínání, jenž netradičním přístupem a pojetím přesáhly rozsah nejen ledečské kotliny, ale i doby temna a dokonce i cimrmanovské tradice v hledání slepých uliček. Jestliže největší český, rakouský a můžeme se odvážit tvrdit i višegrádský badatel svoje hledání zakončoval slovy: "Tudy cesta nevede!", naši dva nedocenění myslitelé původem z nedaleké Světlé a vzdálenější Kroměříže se řídili zcela opačnou idejí: "Tudy cesta teda povede!"

A tak na cizích stavbách se přes překážky nesporného vlastnictví, platných zákonů a slepé byrokracie rozhodli postavit stavbu novou, svou, Jedinečnou. Originální a Neopakovatelnou. Na cenu J.O.N. jsou proto nominovány myšlenky realizovat akce:

 

Cyklostezka Ledeč nad Sázavou – postavená na komunikaci TJ Bohemians

Rekultivace rekultivované skládky Rašovec – stavebním odpadem z mostů na D1

 

No, řekněte sami. Není to Jedinečné, Originální a Neopakovatelné?

 

Třetí z myšlenek, Přesun města do Středočeského kraje, komise nakonec ocenit nedoporučila, neboť nesporně originální myšlence chyběla (naštěstí - pozn. autora) jenom ta realizace, stejně jako změně územního plánu, zrušení městské památkové zóny a zlepšení dopravní situace ve městě.

To rozum nebere!?  -sv-

—————

Zpět