Nesmyslné podezření

05.10.2014 23:28

Podezření ze spáchání úvěrového podvodu

V dopise z 19.srpna 2014, který byl zveřejněný na městských stránkách a v Ledečském zpravodaji 12.září, jsme obviňováni ze zfalšování nájemní smlouvy a  podezříváni ze spáchání úvěrového podvodu.

10. listopadu 2008 jsme podali žádost na ZM o dlouhodobý pronájem středového pozemku ve Sluneční zátoce. Protože žádost nebyla napsána s jednoznačným požadavkem doby pronájmu na 10 roků a byla podána v den konání ZM, nebyl čas na opravné písemné podání. Šel jsem tedy za místostarostou p. Doležalem, celou věc jsem mu vysvětlil a on mi řekl, že to není problém, ať už nic nepodáváme, že by se to nemuselo již dostat na program ZM. Ať večer přijdeme osobně a celou věc předneseme přímo zastupitelům, což jsme také učinili.  ZM náš požadavek schválilo.

Po nějakém čase volá p. Čubanová, že máme smlouvu připravenou k podpisu. Dostavili jsme se na odbor majetku a smlouvu podepsali. Po podpisu si manželka všimla, že smlouva byla sepsána na dobu neurčitou, za což se p. Čubanová omluvila, že ví, že naše smlouva měla být na 10 let, a že ji předělá. To také učinila. Podepsali jsme smlouvu opravenou, taktéž v kanceláři p.Čubanové a před ní.

Na MÚ nemají od té první smlouvy originál, což znamená, že původní znění p. Čubanová stornovala a založila pouze kopii, kterou přiložila ke smlouvě nové. Proč postupovala takto, nemohu vědět, protože jsem u toho nebyl. Také netuším, proč by někdo, kdo by chtěl udělat podvod se smlouvami, tu první jednoduše nevzal a nezahodil - proč by od ní dělal kopii a tu zakládal .....

Co se týká úvěrového podvodu spojeného se zfalšováním smlouvy, tak ten se nekonal, stejně tak, jako se nekonalo falšování nájemní smlouvy.

K požadavku banky na 10-ti letou nájemní smlouvu středového pozemku mohu říci pouze to, že nám tento postup doporučila banka a zdůvodnila ho naší ochranou, protože středový pozemek není a nikdy nebyl předmětem naší úvěrové smlouvy. Ta se vztahuje pouze na budovy.

Předesílám, že se nejedná o nájemní smlouvu na pozemky pod budovami ani o hřiště, ty jsme vlastnili již před žádostí o poskytnutí úvěru, ale o travnatou plochu uprostřed střediska Sluneční zátoka, která je na Katastru nemovitostí vedena jako lesní pozemek, a kterou od roku 2006 na vlastní náklady sekáme, udržujeme a uklízíme, a to nejenom po našich klientech, ale také po všech turistech a výletnících, kteří přes areál pouze procházejí a od rukou jim odpadá cokoliv, co již dojedli, dopili a dokouřili.

Do vznesení požadavku banky na pronájem středových pozemků nás nenapadlo o nějaké smlouvě ani přemýšlet, protože se jednalo o prostranství veřejně přístupné.

                                                                                                                            -mj-


—————

Zpět