Návrh na odvolání starosty neprošel

01.10.2014 08:01

Současnému ZM jsem na závěr jeho posledního veřejného zasedání dne 29.9.2014 sdělil toto:

"Jak řekl pan předsedající před pár minutami, za 10 dní končí tomuto zastupitelstvu mandát, a proto toto zastupitelstvo už nebude řešit vyhlášku o psech a ponechá ji na dořešení novému zastupitelstvu. Ale ono nejde jen o vyhlášku o psech, novému zastupitelstvu přenechává k dořešení i parkovací automaty, územní plán, památkovou zónu, nedořešenou průmyslovou zónu a další a další. Zodpovědnou osobou za tento stav je pan Mgr. Vaněk.

Byl jsem u toho, když jste ho tady v zastupitelstvu volili, jako svého zástupce pro jednání se zpracovatelem územního plánu, aby vše nakonec skončilo odstoupením od smlouvy. Nebudu se ptát, kolik nás to odstoupení stálo, jak se naložilo s dotací z IOP, prostě konstatuji, že za celé 4 roky pod vedením Mgr. Vaňka nebyl nový územní plán pořízen.

Stejně tak s památkovou zónou (MPZ): poslední RM v minulém volebním období uložila starostovi města jednat s památkáři na Krajském úřadu o projektu Plán ochrany památkových zón. Šlo o šanci, jak zmírnit povinnosti majitelů nemovitostí v MPZ, která byla u nás vyhlášena vyhláškou MK ČR v roce 2003, aby při stavebních úpravách svých domů nemuseli dodržovat přísná pravidla památkářů. Existují k tomu metodické pokyny, a pokud nemovitost není kulturní památkou, mohli by třeba při výměně oken či střešní krytiny použít běžný materiál.    

Nová RM města po svém nástupu tento úkol ihned zrušila, starosta pak ještě napsal žádost na MK ČR o zrušení MPZ, nechal zorganizovat anketu a po 4 letech se s MPZ nepodařilo udělat nic!

Byl jsem zastupitelem města po 6 volebních období, to je 24 let. Mohu tedy srovnávat a tvrdím, že  toto volební období bylo nejčernější v celé novodobé historii města. Zodpovědnost za to mají i koaliční zastupitelé, kteří starostu kryli.

Proto dnes zastupitelstvu města přednáším návrh na odvolání Mgr. Vaňka z funkce starosty a žádám, aby o tom bylo hlasováno. Vím, že jsou před námi komunální volby, kde má starosta určité povinnosti, ale máme tu přeci ještě místostarostu, který jako zkušený komunální politik vše jistě hravě zvládne!"

(Předsedající nejprve zbrunátněl a pak si po poradě s tajemníkem vzpomněl, že máme taky jednací řád, který po celé volební období tak rád porušoval, a nechal poprvé za svého předsedání hlasovat, zda ZM souhlasí se zařazením navrhovaného bodu na program. Koaliční zastupitelé starostu ve funkci naposledy opět podrželi).   

P.S. Výše uvedený text je volnou verzí vyřčených slov, která byla přednesena sice v klidu, ale bez přípravy a nebo, jak se říká, "zpatra".   HOWGH.   -sv-


 

—————

Zpět