Na staveništi

26.10.2017 20:03

Od 28.8.2017 trvá úplná uzavírka komunikace II/150 pod železničním viaduktem v Ledči nad Sázavou, kde Krajská správa a údržba silnic zajišťuje realizaci akce II/150 - Ledeč n.S. - zkapacitnění komunikace. Termín ukončení realizace a tím i uzavírky byl tehdy stanoven na 31.10.2017, což je ode dneška za pět dní. Jenže již tři týdny po zahájení akce dne 19.9.2017 požádal její dodavatel STRABAG, a.s. odbor dopravy MěÚ Světlá n.S. o prodloužení uzavírky od 1.11. do 18.11.2017, což odbor dopravy povolil až nyní 24.10.2017 - viz zde. Z toho lze dovodit, že dodavatel šel do akce zřejmě s vědomím, že se to za dva měsíce stihnout nedá, zato ukončení uzavírky se posunout dá vždycky.

Byli jsme se ve čtvrtek 26.10.2017 ve 12:30 hodin na téměř opuštěném staveništi podívat se Štěpánkou a iPhonem. Dva "stroje" stály, tři maníci stavebníci procházeli rozdělanou stavbou a my také stáli a zírali, ale s pusou dokořán otevřenou. 

Stojící osiřelé "stroje" můžete vidět na obrázku prvním, nedění a stav před viaduktem a za viaduktem na dvou dalších a údivem zírajícího autora článku v pravém horním rohu obrázku prostředního. 

Sice ještě nevypukly očekávané mrazy, ale "čilý" pracovní ruch už zamrzl i při +15-ti. Místo toho ruchu na zkapacitněné komunikaci II/150 vládnul všudepřítomný nezhutněný makadam rozličné frakce.

   Na silnici do Světlý                                                     Na silnici do Prášil
  si snad dobu popletly                                                jeden mladý cestář žil
a makadam a makadam                                                a kamení a kamení
a makadam tam od září                                             a kamení tam roztloukal
   na kolečku rozváží                                                     když silnici štěrkoval

Kdyby se nejednalo o veledůležitou dopravní trasu z Perly Posázaví do škol, do nemocnice a za prací, tak by to ty tři týdny se zatnutýma zubama šlo ještě nějak přečkat, ale najezdit další půlměsíc po objížďkách vlastním anebo i firemním autem do práce 2x tolik kilometrů něco stojí. Ale koho to zajímá, že?

Co dodat na závěr? Snad jen parafrázi říkánky z dětské hry na schovávanou: 

Před viaduktem za viaduktem nikdo nesmí stát, už jdu nebo nebudu hrát! :-) -sv- 

—————

Zpět