Můj druhý pohřeb

31.03.2017 00:24

Když už jsem se odhodlal vyhledat a veřejnosti předložit vzpomínku na můj první pohřeb, rozhodl jsem se pokračovat i dalším smutečním projevem. I ten byl vlastně také prvním, neboť jsem poprvé předstoupil před veřejnost v chrámové lodi ledečského kostela sv. Petra a Pavla. Stalo se tak 14.8.2008, kdy jsme se loučili v zaplněném kostele s bývalým starostou města panem Emilem Kolaříkem. Svoji řeč jsem si připravil předem na PC a mám ji uloženou jak na externím disku, tak ve své paměti. V té paměti i se spoustou dalších vzpomínek na pana Kolaříka, kterého nyní zdravím tam někam nahoru a vy při čtení následujících řádků tak můžete učinit též. -sv-.

Vážená paní Kolaříková, zarmoucená  rodino, vážení pozůstalí, smuteční hosté,
 
předstupuji před vás jako představitel města, které se dnes loučí se svým prvním novodobým starostou, panem Emilem Kolaříkem, přicházím z ledečské radnice, na které od pondělí visí černý prapor,  z radnice, kde pan Kolařík čtyři roky působil a kde pro něho truchlí řada přátel.
 
Osudy a dějiny našeho města budou již navždy s panem Kolaříkem spojeny. Zapsal se do nich svým působením na radnici v letech 1990 – 94, tedy v první čtyřletém období nového zastupitelstva města. Měl jsem tu čest se s ním již tehdy na jednání zastupitelstva setkávat a napomáhat mu v nelehké práci starosty města, kterou vykonával dobře s rozšafností sobě vlastní. Musím zde připomenout, že právě za jeho působení v čele města se konečně začala budovat čistička odpadních vod a byly zahájeny přípravné práce na přestavbě radnice. Stál též u zrodu Ledečských novin, které pravidelně měsíc co měsíc vycházejí již 17-tý ročník. Jako člověk silně věřící nezapomínal ve své funkci i na tento církevní stánek, což nám stále již 16 let připomíná tehdy nová fasáda a hodiny na věži kostela. Za svého působení ve funkci starosty oddal stovku snoubenců a pomohl radou či rozhodnutím stovkám spoluobčanů, mezi nimi určitě i některým z vás.
 
Pana Kolaříka jsem znal a uznával nejen jako starostu města, ale též jako člověka a troufám si říct i přítele. Dnes už málokdo ví, že pan Kolařík stál u zrodu místní organizace sociální demokracie, či že působil léta jako funkcionář tělocvičné jednoty Sokol. I po svém odchodu z radnice se snažil svoje znalosti a zkušenosti předávat dalším. V jeho pracovně v rodinném domku v ulici Pod Stínadly jsme spolu proseděli spoustu hodin při tvorbě volebních programů a kandidátek. Každoročně na nový rok neopomněl až do letoška navštívit ledečskou radnici a popřát nám všem hodně štěstí a zdraví.
 
Pana Emila Kolaříka v jeho 78 letech zdraví zradilo. Stojíme nyní u jeho rakve plni vzpomínek a zármutku. Skláníme úctu člověku, který pro naše město mnohé vykonal a který zůstane nadlouho v našich srdcích, v jehož šlépějích kráčíme.
 
Jako starosta města i jako Standa Vrba se s panem starostou Emilem Kolaříkem jménem vás všech loučím. Čest jeho památce.  Ať odpočívá v pokoji.

—————

Zpět